ANALÝZA BUDOVY A ZAVEDENÍ CIRKULÁRNÍ KANCELÁŘE

Analýza budov CTP v Brně byla realizována v rámci projektu Cirkulární kanceláře, kde naše sesterská společnost Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) analyzovala provoz se zaměřením na materiálové a energetické toky. Konkrétně se jednalo o fyzickou analýzu komunálního odpadu a dotazníky distribuované mezi zaměstnance. Tento projekt považujeme v rámci služby Cirkulární kancelář za pilotní, kde jsme se přesvědčili o jeho proveditelnosti. Nyní službu společnost CIRAA zastřešuje.

CIRKULÁRNÍ KANCELÁŘ

CIRKULÁRNÍ BUDOVY

Developerská společnost CTP je největším vlastníkem průmyslových realit v České republice. Kromě tuzemska má své působiště v dalších 7 státech střední a východní Evropy, kde najdeme přes 90 jejích objektů, tedy zejména průmyslové a kancelářské parky. Jedním z nich je i CTPark Brno, který se v našem regionu řadí mezi ty největší. Na udržitelnost v souvislosti se životním prostředí a ekologií se v CTP soustředí dlouhodobě.

Doporučená řešení vedoucí k udržitelnému provozu

 • nahrazení papírových ručníků elektrickými tryskovými vysoušeči rukou
 • zavedení třídicích nádob na sběr bioodpadu
 • správné třídění papíru, plastu, skla, nápojových kartonů 
 • zrušení samostatně stojících košů na směsný odpad v kancelářích 
 • vzdělávání zaměstnanců v oblasti cirkulární ekonomiky
 • instalování duálního splachování toalet a perlátorů na vodovodní kohoutky – úspora vody až 15 %
 • Zavedení úsporných toalet – ušetření až 30 % vody v kancelářském parku
 • Výměna trubicových zářivek za úsporné LED žárovky
 • Pořízení solárních panelů
 • Edukace zaměstnanců s ohledem na spotřebu elektřiny (nezanechávat zařízení v pohotovostním režimu a zhasínat světla)

Při odpadové analýze budov bylo zjištěno

VYPRODUKOVALO 302 TUN KOMUNÁLNÍHO ODPADU


86 % ZE VZNIKLÉHO ODPADU BY SE ÚČINNĚ DALO SNÍŽIT NA POLOVINU


POUZE 14 % MATERIÁLU BYLO VYTŘÍDĚNO


31 % OBJEMU ODPADU TVOŘILY PAPÍROVÉ RUČNÍKY


30 % SMĚSNÉHO ODPADU TVOŘILY BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ MATERIÁLY


21 % ODPADU TVOŘIL PAPÍR, SKLO, PLASTY, KOVY A NÁPOJOVÉ KARTONY

 • CIRA Advisory s. r. o.

  K Babě 595/13, Medlánky, 621 00 Brno
  IČO: 08761337

 • +420 727 958 870
 • info@ciraa.eu
NAPIŠTE NÁM