CIRKULÁRNÍ AUDIT CELÉHO PROVOZU

DOMOVU PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pro Domov Sulická jsme v první fázi zpracovali audit v oblasti odpadového hospodářství, jehož cílem  bylo zjistit možnosti, jak snížit množství vytvářeného odpadu. Bylo vyhodnoceno, že přesměrováním 11,4 tun kompostovatelného odpadu na vlastní kompost se ušetří přes 15 tisíc korun za rok pouze za tuto komoditu. K úspoře dalších více než 6 tisíc korun za rok dojde prostřednictvím přesměrování 4,5 tun textilního odpadu, pokud se zajistí svoz pro charitativní účely. Ve druhé části projektu se zaměříme na oblasti gastro, energii, vodu a provoz a šetření těchto zdrojů. Vyhodnocení této fáze aktuálně probíhá, výstupem budou doporučení a praktická implementace do každodenního chodu instituce.

CIRKULÁRNÍ AUDIT

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická (dále jen Domov Sulická) je zařízení, které zajišťuje péči mentálně a fyzicky handicapovanými klientům v režimu 24/7. Klienti v DS bydlí a učí se žít plnohodnotný život prostřednictvím řady programů, které jsou pro ně připravené. Zřizovatelem Domova Sulická je Hlavní město Praha, veškeré investice tedy musí být schváleny Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP). Ten vyvíjí úsilí v oblasti udržitelnosti, jejíž prvky chce implementovat do většiny aktivit ve své gesci.

  • CIRA Advisory s. r. o.

    K Babě 595/13, Medlánky, 621 00 Brno
    IČO: 08761337

  • +420 727 958 870
  • info@ciraa.eu
NAPIŠTE NÁM