Na cestě k udržitelnosti pomáháme českému florbalu

Autor: , Kategorie: Reference, Publikováno: 15. 06. 2021

Český florbal se stává průkopníkem udržitelnosti ve světě sportu. Nový udržitelný směr Českého florbalu bude na startu stát na třech pilířích – snižování uhlíkové stopy kanceláře, cirkulárních eventech a osvětě komunity. CIRAA je u přeměny Českého florbalu od začátku a pomáhala se samotným auditem kanceláří, nastavením strategie i podobou „cirkulárních” sportovních utkání.

Florbal se stává průkopníkem udržitelnosti v českém sportu, inspirovat chce i ostatní

Český florbal chce, aby restart sportu v Česku nastal s ohledem na přírodu. Vypracoval si proto plán pro zohlednění udržitelnosti ve svých aktivitách. Postupně teď bude měnit to, jak organizuje sportovní akce nebo jak funguje jeho zázemí. Svým konáním chce inspirovat i další sporty.

„V českém sportovním prostředí zatím nikdo zásadní globální téma udržitelnosti neuchopil koncepčně. Přitom i sport za sebou zanechává určitou stopu. Udržitelnější chování jsme proto zakotvili do dlouhodobé strategie. Chceme tak inspirovat nejen své členy, ale být vzorem i pro další sporty,“ vysvětluje Roman Urbář, ředitel marketingu a komunikace Českého florbalu.

Inspirace ve spojení sportu a udržitelnosti není ve světě novinkou. Zahraniční sportovní kluby i asociace už otázku udržitelnosti vnímají delší dobu. Vlastní žebříček udržitelnosti si dokonce vede i britská BBC. Ta hodnotí kluby Premier League na základě využití energií, práce s odpadem nebo možnosti rostlinného občerstvení na zápasech.

Tři pilíře udržitelnosti Českého florbalu

Nový udržitelný směr Českého florbalu bude na startu stát na třech pilířích – snižování uhlíkové stopy kanceláře, cirkulárních eventech a osvětě komunity. „Udržitelnost ve sportu je opravdu komplexní záležitost a sami jsme nevěděli přesně kde začít.  A jak se říká, když chceš změnu, je potřeba začít u sebe. Proto jsme se rozhodli jako první krok udělat audit našich kanceláří – kde nakupujeme vybavení, jak využíváme vodu a energie, jak se do kanceláře dopravujeme. Věříme, že teď směřujeme ke snížení vlastní uhlíkové stopy, a co je ještě zásadnější, začali jsme přemýšlet jinak a udržitelnost nyní vnímáme jako součást našeho sportovního života,” dodává Urbář.

Na akcích, které Český florbal pořádá (např. superfinále, Street Floorball League, MS juniorů), nastavuje udržitelný přístup s konkrétními nároky na dodavatele a partnery. Důraz je kladen na minimalizaci odpadu, jeho třídění a hlavně další využití. „Chceme z běžného florbalového zápasu vybudovat cirkulární event. Chceme nabízet občerstvení od lokálních dodavatelů, vyhýbat se jednorázovým obalům, využívat zálohované kelímky a mnoho dalšího,” přibližuje Urbář. Mezi další cíle Českého florbalu pro pořádané akce patří efektivní využívání energií a zdrojů, v neposlední řadě pak také speciální aktivity pro diváky. Novinky se dotknou i oblasti merchandisingu.

Kromě samotného zmírnění dopadu svých činností na životní prostředí pokládá Český florbal za velmi důležité také vzdělávání florbalové komunity v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. „Sport a vztah k němu se buduje nejen na hřišti, ale i aktivitami kolem. Hodnoty ve vztahu k udržitelnosti bychom proto chtěli předat i dál do naší komunity. Ve florbale aktuálně působí více než dva a půl tisíce družstev a díky našim projektům a fanouškům máme přesah i na školy, které chceme do vzdělávacích aktivit zapojit. Zároveň si uvědomujeme, že pokud chceme změnit chování našich členů, je potřeba jim vysvětlit proč, aby se se změnou také identifikovali,“ říká Urbář.

Za udržitelností a cirkulární ekonomikou ve spolupráci s CIRA Advisory

V CIRA Advisory jsme Českému florbalu pomáhali se samotným auditem kanceláří, nastavením strategie i podobou „cirkulárních” sportovních utkání.

„Obecně se nám líbí přístup, se kterým do spolupráce Český florbal jde a že na naplnění cílů chce pracovat dlouhodobě a systematicky. Máme za sebou audit kanceláří a dále se společně zaměříme na fungování spolku, na zmapování reálných možností zefektivnění některých kroků a budeme pokračovat v poradenství pro cirkulární mistrovství světa,“ říká Laura Mitroliosová, ředitelka CIRA Advisory.

„V Českém florbalu udržitelnost znamená radost z konání správných věcí pro nás i naši budoucnost. Proto se už moc těšíme, jak budeme aktivity postupně rozvíjet a rozšiřovat,” uzavírá Roman Urbář.

Přečtěte si také: