PŘEDSTAVILI JSME VÝHODY MINIMALISMU

Pro zaměstnance O2 jsme zajistili interní environmentální kampaň na téma “Minimalismus”, která byla realizovaná ve třech oblastech – prostřednictvím vzdělávácí roadshow, naučných článků a konzultací. V rámci vzdělávací roadshow jsme připravili úvodní přednášku pro 80 osob, která účastníkům poskytla obecný vhled do tématu. Následující workshop byl zaměřen více prakticky a 20 účastníkům představil možnosti, jak aplikovat minimalismus do svého života. Další tři naplánované regionální přednášky jsme kvůli pandemii COVID-19 byli nuceni přesunout do online podoby. Kromě těchto aktivit jsme pro intranet firmy O2 zpracovali dva články na toto téma, které zaměstnancům přinesli další informace o této filosofii.

STRATEGICKÁ KOMUNIKACE

“Oslovení CIRAA pro spolupráci na interní enviro kampani O2 Czech Republic byla výborná volba. Společně jsme prošli cestou od designu kampaně až po samotnou realizaci. I když je téma minimalismu široké, povedlo se jej představit tak, že si každý zaměstnanec mohl vzít to, co je pro něj přínosné. Navzdory opatřením plynoucím z epidemiologické situace COVID-19 jsme hledali cesty, jak vytvořit koncept, který bude mít co největší dopad a přitom bude podnětný a zábavný. Spolupráce s Evou Šálkovou a Alvinem Korčákem byla po celou dobu profesionální, velmi příjemná a přinášela radost. Za to jim patří velké poděkování.”

Marie FroulíkováSpecialist CSR & Sponzoringwww.o2.cz
  • CIRA Advisory s. r. o.

    K Babě 595/13, Medlánky, 621 00 Brno
    IČO: 08761337

  • +420 727 958 870
  • info@ciraa.eu
NAPIŠTE NÁM