Komunikační strategie a PR pro Biopekárnu Zemanka

Rozsah projektu:

Tvorba strategie, Realizace komunikace a PR, Obsahový management, Cirkulární budovy