250 tun produkce odpadu v CTP klesne zavedením principů cirkulární ekonomiky

Rozsah projektu:

cirkulární budovy a kanceláře