Příprava edukativního obsahu pro soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu Přeměna odpadů na zdroje

Rozsah projektu:

Obsahový management