Cirkulární sken budovy pro osoby se zdravotním postižením Domov Sulická

Rozsah projektu:

Cirkulární sken budovy