Quick Check ve firmě Egoé, která se zabývá designem produktů

Rozsah projektu:

Cirkulární Quick Check