Tvorba konceptu re-use centra v Pražské tržnici

Rozsah projektu:

Re-use centra