STRATEGICKÁ KONZULTACE PŘI VÝSTAVBĚ PRVNÍ PLNĚ CIRKULÁRNÍ BIOPEKÁRNY

Pro Biopekárnu Zemanku poskytujeme poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky a v komunikaci jejich udržitelných aktivit. Stali jsme se partnerem firmy při plánování realizace plně cirkulární biopekárny, pomáháme společnosti se směřováním PR aktivit a koordinujeme její prezentaci v online prostoru.

Architektonická studie pro cirkulární pekárnu

S Biopekárnou Zemanka jsme začali spolupracovat v roce 2020, prvním výstupem naší práce byla realizace kulatého stolu, který byl vyvrcholením příprav první cirkulární architektonické studie. Na jedno místo jsme přizvali všechny dodavatele pro nový projekt plně cirkulární biopekárny. Akci jsme zastřešili jako hlavní konzultant architektonické studie, koordinovali jsme implementaci principů cirkulární ekonomiky už od samotného návrhu. Odborně jsme na tomto projektu spolupracovali také s architektem Karlem Goláněm z ateliéru crea-tura, který dostal architektonickou studii na starost.

Konzultace v oblasti PR

Na začátku roku 2021 jsme naši spolupráci rozšířili o poradenství v oblasti komunikace a PR. Pro Biopekárnu Zemanku jsme vytvořili kompletní obsahovou strategii, jejímž cílem bylo nastavit konzistentní komunikaci napříč všemi kanály a najít efektivní komunikační rámec. Poskytli jsme konzultace v oblasti sociálních sítí a dlouhodobě zajišťujeme PR firmy.

  • CIRA Advisory s. r. o.

    K Babě 595/13, Medlánky, 621 00 Brno
    IČO: 08761337

  • +420 727 958 870
  • info@ciraa.eu
NAPIŠTE NÁM