STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ K VÝBĚRU DODAVATELŮ I PROVOZU

Pro společnost Veolia jsme strategickým partnerem v oblasti cirkulárních aktivit firmy. Naším prvním společným projektem je spolupráce v rámci realizace multifunkčního prostoru Veolia Place, s předním dodavatelem služeb v oblasti vodohospodářství následně plánujeme v poradenství pokračovat v dalších oblastech i po dokončení projektu.

„CIRAA je naším důležitým partnerem v projektu tvorby inovativního a cirkulárního hubu, který chystáme v centru Prahy. Laura a její tým nám pomáhají nastavit cirkulární hlediska celého projektu: od kritérií a vyhodnocení architektonické soutěže po nastavování budoucího provozu místa tak, aby v maximální možné míře využíval principy cirkulární ekonomiky. Práce s celým týmem CIRAA je velmi profesionální, na schůzky přichází vybavení řadou skvělých nápadů. Jednání je velmi lidské a přímé. Na konzultace ohledně zapojení cirkulárních principů do fungování firmy těžko hledat někoho povolanějšího.“ 

Jolana KubátováKomunikace a CSR VeoliaVEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Od základů cirkulární

Pro společnost Veolia jsme se stali hlavním konzultantem při dekonstrukci, projektování a realizaci nového multifunkčního prostoru v pražské pasáži Florentinum. Veolia Place je od základů cirkulární a bude sloužit pro prezentaci udržitelných aktivit firmy, setkávání, diskuze, workshopy a další eventy. 

V rámci projektu jsme pomohli firmě nastavit parametry v hodnotících kritériích pro výběrové řízení architektonické kanceláře, které vyhrálo studio Crea_tura. CIRAA se následně stala hlavním dohledovým orgánem nad celým procesem od dekonstrukce až po samotnou konstrukci a provoz prostoru tak, aby bylo zajištěno kompletní uzavření materiálových toků. Jedním z mnoha příkladů cirkulárního řešení bylo při výstavbě Veolia Place například využití kůrovcového dřeva.

  • CIRA Advisory s. r. o.

    K Babě 595/13, Medlánky, 621 00 Brno
    IČO: 08761337

  • +420 727 958 870
  • info@ciraa.eu
NAPIŠTE NÁM