STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ K VÝBĚRU DODAVATELŮ I PROVOZU

Pro společnost VEOLIA jsme zajistili strategické poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky, a to konkrétně u projektu VEOLIA PLACE. Ten bude sloužit jako multifunkční prostor. Naším úkolem bylo implementovat cirkulární přístupy již při zadávání dílčích oblastí výstavby. To znamená, že jednotlivé fáze projektu jsou v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Řešili jsme přitom jak samotný prostor a interiéry, ale také následný provoz VEOLIA PLACE. Vytvořili jsme tedy teoretický i praktický rámec pro zadavatele celé zakázky. 

„CIRAA je naším důležitým partnerem v projektu tvorby inovativního a cirkulárního hubu, který chystáme v centru Prahy. Laura a její tým nám pomáhají nastavit cirkulární hlediska celého projektu: od kritérií a vyhodnocení architektonické soutěže po nastavování budoucího provozu místa tak, aby v maximální možné míře využíval principy cirkulární ekonomiky. Práce s celým týmem CIRAA je velmi profesionální, na schůzky přichází vybavení řadou skvělých nápadů. Jednání je velmi lidské a přímé. Na konzultace ohledně zapojení cirkulárních principů do fungování firmy těžko hledat někoho povolanějšího.“ 

Jolana KubátováKomunikace a CSR VeoliaVEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

  • CIRA Advisory s. r. o.

    K Babě 595/13, Medlánky, 621 00 Brno
    IČO: 08761337

  • +420 727 958 870
  • info@ciraa.eu
NAPIŠTE NÁM