Vzdělávání a interaktivní diskuze ve ŠKODA Auto

Pro tým Zelené logistiky Škoda Auto jsme realizovali specializovaná interaktivní setkání na téma alternativní paliva a trendy obalového hospodářství se specialisty z Institutu Cirkulární Ekonomiky a Nafigate Corporation. Cílem bylo představit trendy v oblastech, a především zaměřit se na konkrétní problémy z oblasti cirkulární ekonomiky, které ve Škoda Auto řeší. Jedněmi z hlavních témat jsou pro Škoda Auto dekarbonizace, nové možnosti v obalové strategii či digitalizace.

CIRKULÁRNÍ WEBINÁŘ

Škoda Auto

„Jednání s CIRAA bylo velice příjemné a profesionální. Při přípravě workshopů realizační tým CIRAA pružně reagoval na naše nápady a připomínky. Výsledkem byly 2 workshopy v online prostředí nabité informacemi a diskuzemi, které opravdu reflektovaly témata, která v Logistice ŠKODA AUTO řešíme, a ze kterých budeme dlouhodobě čerpat.“

Ing. Helena KolajtováZelená logistika

Rozhovor se ŠKODA Auto

Jaká byla vaše motivace spolupracovat s CIRA Advisory?

Jako Logistika ŠKODA AUTO se zabýváme cirkulárními otázkami v rámci našeho Týmu Zelené logistiky sestaveného odborníky z celé logistiky. Motivace byla dozvědět se více o cirkulární ekonomice, a to jak obecně, tak v rámci konkrétních témat jako jsou alternativní technologie v dopravě a materiálové trendy v obalovém hospodářství. Spojili jsme se proto s Institutem Cirkulární Ekonomiky, který ve spolupráci se sesterskou organizací CIRA Advisory řeší otázku cirkularity ve světě byznysu, konkrétně s ředitelkou INCIEN Soňou Jonášovou. A protože její přednáška v rámci jedné z našich inovačních snídaní měla úspěch, domluvili jsme se na dalším vzdělávání, v rámci kterého jsme probrali konkrétní témata ŠKODA AUTO a týmu Zelené logistiky.

Jak vás posunuly workshopy s CIRA Advisory, resp. INCIEN a Nafigate? Máte v plánu implementovat v návaznosti na workshopy nějaká opatření?

Workshopy nám umožnily podívat se na naše úkoly z jiné perspektivy a to otevřelo cestu novým nápadům. V tomto ohledu pro nás byla velmi přínosná diskuze s odborníky, zejména s ředitelkou Nafigate Corporation Lenkou Mynářovou nad tématem obalového hospodářství, kterou ocenili i kolegové z dalších oddělení. Díky interaktivním workshopům jsme si zároveň ověřili směřování našich strategií v širším kontextu a závěry, které jsme z webinářů získali, plánujeme využít v našich dlouhodobých projektech.

Změnily některé informace pohled zaměstnanců ŠKODA AUTO na některý z aspektů, kterými se naši odborníci ve svých přednáškách zabývali?

V týmu Zelené logistiky se obecně snažíme o změnu úhlu pohledu na naše běžné činnosti. Informace od expertů, kteří na naše aktivity nahlížejí zvenku, jsou ale v tomto ohledu důležitým rozšířením našich obzorů. Náš tým, stejně jako ŠKODA AUTO obecně, se snaží neuzavírat ve vlastní bublině, jsme otevření novým podnětům, které mohou naše fungování zlepšit, což jsme si od spolupráce s CIRAA slibovali a také odnesli.

  • CIRA Advisory s. r. o.

    K Babě 595/13, Medlánky, 621 00 Brno
    IČO: 08761337

  • +420 727 958 870
  • info@ciraa.eu
NAPIŠTE NÁM