VZDĚLÁVALI JSME V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE

Uspořádali jsme startovací webinář pro zaměstnance společnosti ČEZ, kde jsme jim přiblížili cirkulární ekonomiku a zavádění jejích prvků do nákupních procesů firmy. Zaměstnanci se také dozvěděli, jak překonat nejčastější překážky v zavádění cirkulární ekonomiky a jak s její pomocí postupně snížit firemní náklady. Webinář byl koncipovaný jako 60minutový blok, na konci byl prostor pro dotazy. Po ukončení webináře byl účastníkům zaslán dotazník, který měl za úkol vyhodnotit úspěšnost webináře, upevnit klíčové poznatky zaměstnanců ČEZu a zvýšit tak pravděpodobnost uplatnění nabytých poznatků v praxi.

CIRKULÁRNÍ WEBINÁŘ

„Na základě Strategie udržitelného rozvoje ve Skupině ČEZ, je naším cílem zapojovat do nákupního procesu více prvky cirkulární ekonomiky. Proto jsme absolvovali s kolegy z útvaru nákup a útvaru právní služby úvodní webinář na téma zavádění prvků cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. Webinář splnil naše očekávání, dozvěděli jsme se o základech cirkulární ekonomiky, právních aspektech, jak na cirkulární zadávací dokumenty a praktické příklady. Za velmi přínosné také považujeme zkušenosti paní ředitelky Soni Jonášové, která se tématu dlouhodobě věnuje a celým webinářem provázela.”

JUDr. Ivana Šturmovámanažerka útvaru udržitelný rozvojČEZ, a. s.
  • CIRA Advisory s. r. o.

    K Babě 595/13, Medlánky, 621 00 Brno
    IČO: 08761337

  • +420 727 958 870
  • info@ciraa.eu
NAPIŠTE NÁM