Akce lze pořádat i udržitelně, koronavirová krize je příležitost ke změně.

Archiv tiskových zpráv

Řešení nabízí cirkulární eventy

Praha, 20. 10. 2020 – Letošní pandemie koronaviru dopadla na některé segmenty byznysu opravdu tvrdě. Ten eventový není výjimkou. Krize však může nabídnout i nové příležitosti ke změně myšlení a fungování strategií. To vnímá i poradenská společnost CIRA Advisory (CIRAA), která se v rámci svých služeb nově zaměřuje i na oblast event managementu, jak konavirovou krizi v této oblasti využít a nastavit nový model fungování – více udržitelný a reflektující principy cirkulární ekonomiky. Jako první v Česku bude poskytovat komplexní poradenství eventovým manažerům, agenturám i korporacím, jak eventy po skončení pandemie pořádat lépe a společensky odpovědně. 

“O této službě jsme uvažovali už společně s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), ale teprve na konci léta jsme doladili všechny detaily a můžeme ji nyní odstartovat naplno. Načasování spuštění poradenství v oblasti cirkulárních eventů je podle nás ideální i s ohledem na to, že firmy aktuálně řeší strategie pro nadcházející rok, navíc ovlivněné koronavirovou krizí, která dává prostor pro změnu zajetých stereotypů,” vysvětluje Eva Šálková, event konzultantka pro CIRAA.

I dnes se při organizaci akcí často stává, že se sklouzne ke krátkozrakému uvažování a hodnotí se pouze výsledný efekt eventu, bez dalších dopadů, zejména na životní prostředí, resp. její ekologickou zátěž. Pozornost je přitom v tomto ohledu nutné směrovat na více oblastí. “Při realizaci cirkulárního eventu je třeba vnímat řadu aspektů, zaměřit se například na redukci jednorázově použitých materiálů, zamezit plýtvání energiemi, vodou, ale i potravinami. V neposlední řadě nás zajímá také uhlíková stopa, kterou umíme účinnými opatřeními efektivně snížit,” popisuje Eva Šálková. 

V každé ze zmíněných oblastí je pak nutné neřešit je pouze povrchově, ale jít více do hloubky a vše pečlivě plánovat. Navíc jednotlivé aspekty mohou mít vliv na ekologičnost na více úrovních. Dobře zvolený catering je zásadní nejen pro uhlíkovou stopu, ale také pro následné nakládání s odpady. Stejně tak je třeba vhodně vybírat lidi, kteří budou akci zajišťovat a zohlednit jejich dopravu na místo. Opomíjet nesmíme ani vhodnost plánované lokace, její vybavení, dramaturgii eventu či audiovizuální techniku z pohledu spotřeby elektřiny. 

Další zátěž, a to nejen ekologickou ale i finanční, pak přináší potřeba řešit zmíněné věci ad hoc, kdy je nutné jednat rychle. “V tomto ohledu se setkáváme s tím, že chybí koncepční myšlení a vzdělávání směrem k udržitelnosti. Proto je naším cílem lidem z tohoto odvětví pomoci a provést je změnou vedoucí k lepší eventové praxi. Díky naší dlouholeté zkušenosti v oblasti organizace eventů umíme nabídnout variabilitu řešení, která jsou vhodná pro různé tipy akcí,” uzavírá Šálková.

Pořádat cirkulární event v praxi tedy v podstatě znamená hlavně větší efektivitu práce se zdroji, čímž se šetří nejen životní prostředí, ale také náklady na organizaci i vynaložené finance. Toho lze docílit různou formou, ať už prostřednictvím analýzy pořádaného eventu, pomoci s organizací nebo komplexním školením. 

Kontakt pro média: 

Eliška Mezuláníková, CIRA Advisory s.r.o., Hybernská 4, 110 00 Praha
telefon: 737 113 178, e-mail: komunikace@ciraa.eu

O CIRAA

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám, obcím a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy,  je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete na www.ciraa.eu