Vytváříme synergie mezi byznysem a přírodou

Poradenství

Zhodnotíme Vaši firmu z pohledu cirkulární ekonomiky. Umíme poradit v produktovém designu, běžném provozu kanceláře či celkovém skenu podniku.

Komunikace

Připravujeme i realizujeme komunikační a obsahové strategie se zaměřením na udržitelnost. Pomůžeme Vám vyhnout se greenwashingu i greenhushingu.

Eventy

Zorganizujeme Vaši konferenci v duchu cirkulární ekonomiky, poradíme, které dodavatele oslovit a co vše udělat. Realizujeme také akademie interního vzdělávání.