Klíčové aktivity

Podcast Loopa

ESG, změna klimatu, cirkulární ekonomika, digitalizace, greenwashing, vzdělávání. Jak si v těchto oblastech vede český byznys, ale i společnost samotná? Podcast LOOPA vzniká ve spolupráci s CIRA Advisory a vydal už více jak 60 epizod.

“Podcasty jsou populárnější než kdykoli předtím. Zvukový obsah je totiž vysoce účinný při předávání informací. Proto natáčíme rozhovory s firmami a projekty, které posouvají udržitelnost mílovými kroky kupředu.”

Vojta Koval

Vojta Koval | moderátor podcastu

Cirkulární akademie

Založili jsme jediné komplexní vzdělávací centrum v České republice, které nabízí edukační aktivity na témata spojená s cirkulární ekonomikou. Naší vizí je vybudovat expertní centrum, kde se zájemci o cirkulární ekonomiku dozví širší konotace a získají hlubší znalosti, které jim umožní téma dále rozvíjet ve firemní praxi.

“Důležitým prvkem akademie je networking, tedy příležitost potkat podobně smýšlející lidi a propojovat existující řešení. Pozitivně hodnotí naši absolventi to, že jdeme v tématech do hloubky a ukazujeme fungování cirkularity v praxi.”

Dagmar Milerová Prášková

Dagmar Milerová Prášková | manažerka akademie

ESG

Provázíme firmy tématem ESG, a to od získání potřebných vstupů, přes definování materiálních témat, cílů a ESG strategií až po finální tvorbu ESG reportingu. Pomáháme firmám splnit legislativní povinnosti v souvislosti s ESG reportingem a otevíráme jim příležitosti pro další rozvoj a navázání obchodních partnerství.

“Firmy mnohdy začínají s ESG od konce. Řeší reporting, ale podceňují fázi výběru témat dle materiality i strategii udržitelnosti. Proto v rámci ESG řešíme s klienty detailně materialitu, prioritizaci akčních kroků a nastavení vhodných KPI.”

Laura Mitroliosová

Laura Mitroliosová | CEO

Greenwashing

Učíme firmy, jak se vyvarovat greenwashingu. Radíme, jak komunikovat transparentně a nastavit komunikační kampaně tak, aby měly reálný dopad na udržitelnost.

“Firmy to s udržitelnými aktivitami myslí v zásadě dobře. V zápalu nadšení přijdou však mnohdy s nápady, které mají pouze malý či krátkodobý dopad. Proto firmy vedeme ke strategickému přístupu a posuzování reálných dopadů.”

Ivana Hekerle

Ivana Hekerle | ředitelka oddělení komunikace

Cirkulární ekonomika

Provázíme firmy cirkulární ekonomikou - od úvodní analýzy, přes přípravu konkrétních kroků až po implementaci. Vycházíme přitom z naší unikátní metodiky, jak aplikovat cirkulární ekonomiku do byznys modelů a dodavatelských řetězců.

“Cirkulární ekonomika je trendem, který pomáhá firmám jak z ekonomické stránky, tak s naplněním strategií udržitelnosti. Proto firmám vysvětlujeme benefity cirkulární ekonomiky a její návaznost na další témata jako materiálové toky nebo digitalizace. ”

Samuel Štric

Samuel Štric | senior konzultant

Oblasti, kterým se věnujeme

Průmysl, výroba a technologie

Přinášíme udržitelnost a cirkulární ekonomiku do českých firem
Odpadové hospodářství / Ekologizace materiálů / Cirkulární byznys modely / Analýza stavu výroby a firmy v souladu s ESG / ESG strategie a reporting / Rizika a příležitosti v souvislosti s ESG / Ekonomicko environmentální pohled na výrobu / Nastavení byznys plánů, procesů a produktů

Komunikační, mediální a eventové agentury

Učíme firmy, jak komunikovat udržitelnost bez greenwashingu
Externí poradenství a outsourcing v tématech udržitelnosti / Konzultace k tématu greenwashingu / Validace kroků pro eventové manažery

Nevýrobní podniky, služby, obchod a IT

Přinášíme udržitelnost a cirkulární ekonomiku do českých firem
Nastavení udržitelnosti v nevýrobních podnicích / Cirkulární byznys modely / Analýza stavu firmy v souladu s ESG / ESG strategie a reporting / Rizika a příležitosti v souvislosti s ESG / Nastavení byznys plánů, procesů a produktů / Cirkulární kanceláře / Cirkulární nakupování a zadávání

Vzdělávání ve firmách a trainee programy na míru

Šíříme osvětu a školíme týmy o udržitelnosti a cirkulární ekonomice
Interní komunikační kampaně / Workshopy a semináře na míru / Kulaté stoly a stakeholdery dialogy / Cirkulární akademie/ Trainee programy

Sociální podniky a městské organizace

Měníme společnost skrze prospěšné iniciativy a projekty
Konzultace byznys modelů / Strategie komunikace