Vytvoření strategie udržitelnosti pro Ton

Reference

Vytvoření strategie udržitelnosti pro Ton

Ton

Rozsah projektu: Vytvoření strategie udržitelnosti

Společnost TON je naším partnerem, který se zabývá výrobou a prodejem designového  nábytku z ohýbaného dřeva. Společně s TON jsme pracovali na vytvoření strategie udržitelnosti, která bude reflektovat firemní hodnoty, vizi a dlouhodobé cíle. Výsledkem je pochopitelná, aplikovatelná a ambiciózní strategie udržitelnosti, která je postavena na budoucím usnadnění reportingové povinnosti dle směrnice CSRD.  

Strategie udržitelnosti TON stojí na třech pilířích – příroda, lidé a vzájemná spolupráce. Základním stavebním kamenem k naplnění této strategie je právě třetí pilíř – dialog a spolupráce, a to nejen s dodavateli, ale i místními komunitami a zákazníky.

Mezi konkrétní strategické doporučení CIRAA pro TON v oblasti environmentální udržitelnosti patří například:

  • Vypracování přesného dekarbonizačního plánu se Science based targets,
  • výstavba nízkoemisních zdrojů energie (např. FVE, spalování biomasy),
  • odstup od uhlí do roku 2031,
  • nákup zelené elektrické energie,
  • využití odpadního tepla z výroby a další.

“TON se chce stát lídrem v oblasti udržitelnosti, inspirovat ostatní a ukázat, že je možné podnikat s ohledem na přírodu a zároveň být úspěšný a inovativní. Největší výzvy nyní spočívají v maximálním snižování emisí skleníkových plynů z výroby, minimalizování dopadů na přírodní rozmanitost a optimálním využití eko-designu výrobků. Pro tyto kroky je potřeba nejen maximální spolupráce uvnitř TONu, ale i dalších partnerů, jako jsou dodavatelé, zákazníci a místní komunita v Bystřici nad Hostýnem (sídlo firmy a výrobního závodu) a okolí,” shrnuje strategické cíle TONu v oblasti udržitelnosti Anna Polišenská, ESG manažerka společnosti.

V oblasti lidských zdrojů chce TON dlouhodobě zabezpečovat  rovné příležitosti,  férové mzdy, bezpečné pracovní podmínky, ale i příležitosti pro osobní rozvoj. Zároveň TON nezapomíná na pracovníky ve svém dodavatelském řetězci, kde bude vyžadovat od dodavatelů plnění minimálních požadavků v oblasti lidských práv a bezpečnosti.

Výsledkem spolupráce CIRAA a TON na tvorbě strategie udržitelnosti je také zakotvení třetího pilíře – komunikace a dialogu – jak s dodavateli, tak se zákazníky TONu. TON má v oblasti dodavatelského řetězce dobré vztahy se svými dodavateli. Aktuálně ale neexistují psaná pravidla týkající se řízení vztahů s dodavateli. Mezi nové strategické cíle jsme proto navrhli tato pravidla vytvořit a zároveň navázat kontinuální dialog s dodavateli na témata spojená s ESG požadavky, které budou muset všichni dodavatelé splňovat,” komentuje tuto část projektu Laura Mitroliosová. 

“Věříme, že tato nová strategie udržitelnosti dnes umožňuje společnosti TON lépe stavět na své dlouholeté tradici nábytkářské firmy, která se chce chovat ohleduplně vůči přírodě a lidem.” uzavírá Mitroliosová, CEO CIRA Advisory.

A jak vidí spolupráci s CIRAA v TONu?

“Už od prvního kontaktu s CIRAA mne zaujal věcný, srozumitelný a praktický přístup a zároveň odborná znalost. Spolupráce probíhala vždy dle rozpočtu a plánu, splnila naše očekávání a nastartovala dlouhodobou spolupráci. Náš projekt pomohl zformovat a ukotvit ESG strategii a rozšířit ji směrem do managementu a dále do firmy. I po ukončení projektu jsme stále v kontaktu. 

Překvapivé bylo vysoké zapojení kolegů a pozitivní přístup k tématům, spolupráce nám pomohla téma rozšířit, rozvířit debatu a stanovit si nové aktivity. Myslím, že i v této oblasti pomohl srozumitelný a praktický přístup CIRAA,”  komentuje Anna Polišenská, ESG manažerka společnosti.

Překvapily vás některé výstupy? 

“Obsah strategie pro mne nebyl překvapením, vycházel z nás, ale provedli jste nás celým procesem, který nás k tomu dovedl. Překvapilo mne ale velké pochopení ze strany majitele v oblastech, ve které jsem ani nedoufala – např. trh s použitým nábytkem. Doposud není do detailu dořešeno, ale má podporu a tato příležitost bude využita. Také mne doposud příjemně překvapuje, že byl managementem skutečně aktivně přijat pilíř dialog a spolupráce, což už prakticky při naší práci vidím. Tedy lze vidět, že s tématem ESG a celou strategií je management v souladu.”

Jak se změnil / vyformoval váš pohled na problematiku ESG? 

Na začátku spolupráce mi byla terminologie a účel nejasný, to se ovšem zcela změnilo v průběhu spolupráce s CIRA ve velmi pozitivní přístup. ESG je vlastně konečně pojem, který vystihuje, o co se to nejen já, ale celý TON snažíme již roky. Teď se nám tento přístup podařilo díky ESG lépe pojmenovat, ukotvit, rozpracovat a také vyčlenit pozici, která tato témata stále prosazuje a projektově řídí. Také nám umožnila rozvinout dialog s dodavateli a vyzdvihnout důležitost témat. Stala se důležitým prvkem při našem rozhodování ve firmě v mnoha oblastech.“

Co se bude v TONu dít v návaznosti na naší strategii? Plánujete v budoucnu pokračovat ve spolupráci s CIRAA? 

Ano, strategie bude rozpracována do konkrétnějších cílů, aktivit a následně reportingu, moje pozice byla rozšířena o „ESG projekt managera“. S CIRAA jsme a budeme i nadále v kontaktu a dále spolupracovat, což se již i stalo.“