Poradenství

Co děláme

Jsme experti na cirkulární ekonomiku, udržitelnost a ESG. Náš poradenský tým pomůže usměrnit vaše aktivity i z hlediska věcné správnosti, vývoje trendů, metrik udržitelnosti či legislativy.

Poradenství

Služba obsahuje:

Zjistíte, jak je na tom Vaše firma z hlediska udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Rychlá analýza firmy dle naší vlastní metodiky, reflektující potřeby firem a aktuální legislativní opatření na úrovni EU a ČR.

Pro koho je služba vhodná:

Nezáleží na velikosti, typu ani oboru činnosti firmy. Analýza udržitelnosti je užitečným nástrojem pro všechny firmy, které chtějí prosperovat v dlouhodobém horizontu a zároveň přispívat k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

Jaký je přínos služby:

Analýza udržitelnosti je první cesta k firemní strategii udržitelnosti, ESG reportingu a krok k zlepšení přístupu k financování.

Služba obsahuje:

Provedeme vás spletitým tématem ESG a společně definujeme co nejefektivnější a nejúčinnější cestu k větší udržitelnosti vaší společnosti. Nastavíme celý proces od získání potřebných dat, přes definování materiálních témat, cílů a ESG strategií až po finální tvorbu ESG reportingu.

Pro koho je služba vhodná:

Naše ESG poradenství vám pomůže připravit se na budoucnost. ESG je klíčovým faktorem pro dlouhodobou prosperitu a odolnost firmy. Pomůžeme vám identifikovat a předcházet rizikům spojeným s klimatickými změnami, nedostatkem surovin, nebo sociálními problémy.

Jaký je přínos služby:

Získáte náskok v oblasti ESG. Máme bohaté zkušenosti s implementací ESG principů v různých oborech. Nabízíme komplexní služby od analýzy a strategie až po implementaci a reporting. Jsme experti na ESG legislativu a trendy. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli dosáhnout vašich cílů v oblasti ESG.

Služba obsahuje:

Nastavíme procesy ve vaší firmě dle požadavků nefinančního reportingu ESG. Vytvoříme adekvátní podmínky pro vznik interní pracovní pozice ESG specialisty, který bude dále rozvíjet témata udržitelnosti.

Pro koho je služba vhodná:

Budeme vám krýt záda - vyplníme nedostatek interních kapacit tak, abyste dostáli všem legislativním požadavkům. Pomůžeme vám s efektivní implementací ESG principů a získáme pro vás tímto novou konkurenční výhodu.

Jaký je přínos služby:

Díky službě outsourcovaného ESG manažera vám pomůžeme dosáhnout vysoké kvality výstupů, které budou korespondovat s ESRS standardy i zvolenou ESG strategií.

Služba obsahuje:

Unikátní metodiku, jak zavést cirkulární ekonomiku do byznys modelů a dodavatelských řetězců firmy. V rámci cirkulární ekonomiky řešíme témata jako jsou odpady, materiálové toky, ekodesign, digitalizace, cirkulární nákupy, ...

Pro koho je služba vhodná:

Pro firmy, které chtějí efektivně využít materiálové zdroje ve svém provozu, a dosáhnout tak podstatných úspor.

Jaký je přínos služby:

Principy cirkulární ekonomiky jsou způsobem, jak úsporně zacházet s materiály, energiemi i odpady, a nacházet tak nové obchodní příležitosti. Kromě vlastní metodiky pracujeme rovněž s výstupy LCA a MFA studií.

Služba obsahuje:

Poradíme a ukážeme vám, jak u stávajících budov řešit vnitřní prostředí kanceláří, odpadové hospodářství, energetické toky, vodu i gastro provoz. Současně dokážeme být nápomocní i v případě plánované výstavby.

Pro koho je služba vhodná:

Pomůžeme vám snížit provozní náklady i ekologickou stopu. Zvýšíme hodnotu vaší nemovitosti a zajistíme lepší pracovní prostředí pro vaše zaměstnance či nájemníky budovy.

Jaký je přínos služby:

Udržitelné kanceláře a budovy jsou nejen ekologické, ale i ekonomické. Naše zkušenost ukazuje, že investice do udržitelných řešení se firmám vrátí v podobě nižších provozních nákladů a zvýšení hodnoty nemovitosti.

Služba obsahuje:

Společně zhodnotíme vaše dodavatele a nastavíme nová kritéria pro jejich výběr včetně změny vašich interních procesů. Zmapujeme stav procesu celého nákupu a zanalyzujeme dokumentace od vašich dodavatelů. Vyhodnotíme silné a slabé stránky vašeho dodavatelského řetězce a dáme vám doporučení, jak nově nastavit komunikaci s dodavateli.

Pro koho je služba vhodná:

Mapování dodavatelsko-odběratelského řetězce je nutnost pro všechny, kteří mají za cíl zvýšit svou odpovědnost vůči životnímu prostředí nebo mají povinnost řídit se zákonem o veřejných zakázkách. Tento krok bude nutný také pro firmy, které potřebují vykazovat data v rámci reportingu ESG. Služba tak má široké využití jak v soukromém sektoru, tak i ve veřejných zakázkách.

Jaký je přínos služby:

Dáme vám návod, jak ve svých nákupech a veřejných zakázkách nastavit interní procesy a indikátory tak, abyste vybrali správné dodavatele v těch oblastech, kde máte největší dopad. Pomůžeme vám vybudovat firmu odolnou vůči vnějším vlivům a dlouhodobě posílíme vaši materiálovou bezpečnost a konkurenceschopnost.

Služba obsahuje:

Probereme s vámi detailně témata cirkulární ekonomiky, ESG, udržitelnosti, odpadového hospodářství, uhlíkové stopy a mnoho dalšího.

Pro koho je služba vhodná:

Posuneme vaše podnikání o kousek dál. Nasměrujeme vás, kde začít a provedeme vás procesem změny vaší firmy.

Jaký je přínos služby:

Nastíníme Vám, jak se na Vaše podnikání podívat novýma očima, a to od vlastního provozu, produktového portfolia přes materiálové toky, dodavatelsko-odběratelský řetězec až po externí a interní komunikaci.

Náš tým

Laura Mitroliosová

Laura Mitroliosová

Jednatelka a CEO

Samuel Štric

Samuel Štric

Senior konzultant

Blanka Machová

Blanka Machová

Project manažerka

Tereza Veselá

Tereza Veselá

Junior project manažerka