Projekt Cirkulární budovy pro Akademii múzických umění v Praze

Reference

Projekt Cirkulární budovy pro Akademii múzických umění v Praze

Akademie múzických umění v Praze

Rozsah projektu: Cirkulární budovy, Quick Check kancelářských prostor

Projekt Cirkulární budovy pro Akademii múzických umění v Praze 
 

Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) je největší vysokou uměleckou školou v České republice a již téměř 80 let vzdělává generace umělců v rozdílných uměleckých směrech. AMU, jakožto instituce formující mladé lidi, se rozhodla nastavit cirkulární a udržitelná pravidla ve svých budovách a jít příkladem svým studentům a lektorům.

Cílem naší spolupráce bylo zmapovat cirkulárnost jednotlivých budov AMU a nastavit akční kroky pro snižování environmentálních dopadů a docílení finančních úspor. Mezi hlavní témata patřily odpady, energie, voda, cirkulární zadávání a fungování reuse.

Analýza odhalila potenciál úspory v desítkách tisíc za budovu

Ve dvou budovách AMU proběhla fyzická analýza odpadu, kde bylo celkově analyzováno 120 kg směsného odpadu. Až 20 % váhy veškerého odpadu zabíraly hygienické ubrousky z toalet. Pro zamezení vzniku tohoto odpadu jsme navrhli koncepčně vyměnit tyto ubrousky za vysoušeče rukou. Výměnou papírových ručníků za vysoušeče může AMU uspořit až 40 000 Kč v každé analyzované budově. 

Dalším významným odpadem byl odpad biologický, a to zejména kávová sedlina. Biologický odpad má velký potenciál pro kompostování a výrobu bioplynu. V tomto případě jsme navrhli zavést v jedné budově pilotní program na sběr bioodpadu, který by byl následně multiplikován do zbylých budov. 

Zajímavým problémem byly i kelímky na kávu z přilehlých fakultních kaváren. Kelímky od kávy  nejsou těžké na váhu, ale objemově zabírají velké množství v nádobách na odpad. Řešením v současné době rozhodně nejsou rozložitelné ani jiné „bio“ kelímky. Tyto biomateriály v současné době  častokrát nejsou plně rozložitelné a nebo jejich uhlíková stopa je výrazně vyšší než v případě plastových nebo vratných kelímků. Naším návrhem je začít používat vratné šálky ve všech zmíněných kavárnách. Tyto a mnoho dalších návrhů mohou snížit objem směsného odpadu až o 80 %.

Návrhy na snížení spotřeby vody o 15 % díky Quick Checku

V rámci Quick Checku kanceláří jsme analyzovali tři budovy AMU. Tento nehloubkový sken nám odhalil příležitosti pro hlubší a přesně mířené environmentální úspory. Mezi naše návrhy jsme zařadili instalaci dalších úsporných zařízení jako jsou perlátory nebo rozšíření dvojčinného splachování. Díky této snadné instalaci totiž AMU dokáže snížit svou spotřebu vody ze 6 m3/zaměstnance až na 4,6 m3/zaměstnance za rok. Tím lze dosáhnout snížení spotřeby pitné vody na zaměstnance až z 23 %, celková spotřeba vody pak může klesnout až o 15 %. Na základě Quick Checku jsme představili další možné úspory vody při práci se šedou a dešťovou vodou, při instalaci tepelných čerpadel nebo třeba při využití obnovitelných zdrojů energie.

Cirkulární zadávání zakázek – na co si dát pozor

Cirkulární nebo také udržitelné zadávání je důležitou stránkou udržitelnosti jakékoliv instituce. V současné době vydala rektorka AMU PhDr. Ingeborg Radok Žádná výnos, který dává důraz na udržitelnost ve veřejných zakázkách AMU. Za CIRAA jsme doporučili obecně formulovat, jakým způsobem by měla být kritéria do zakázek zapracovány. Následně v každé zakázce přesně formulovat požadavky na prvky udržitelnosti nebo cirkularity.

Premiant v reuse
 
Mile nás překvapilo, jak AMU přistupuje k systému reuse, neboli opětovnému využití věcí. Na fotkách níže můžete vidět stojany na reproduktory, které byly vyrobeny z nepoužívaných držáků nebo také lavičku, která byla na FAMU vyrobena z palet.