Cirkulární ekonomika

Poradenství

Služba obsahuje:

  • Unikátní metodiku, jak zavést cirkulární ekonomiku do byznys modelů a dodavatelských řetězců firmy.
  • V rámci cirkulární ekonomiky řešíme témata jako jsou odpady, materiálové toky, ekodesign, digitalizace, cirkulární nákupy, inovativní technologie aj.
  • Zvýšení efektivity provozu a snižování nákladů.
  • Provedení celým procesem na Vaší cestě k cirkulárním principům ve firmě, a to od úvodní analýzy, přes přípravu konkrétních kroků až po jejich implementaci.
  • Strategický pohled na budoucí rozvoj vaší firmy v souvisejících tématech, jakými jsou například materiálové pasy, nová legislativa, vývoj na trhu apod.

Pro koho je služba vhodná:

  • Pro firmy, které chtějí efektivně využít materiálové zdroje ve svém provozu, a dosáhnout tak podstatných úspor.

Jaký je přínos služby:

  • Principy cirkulární ekonomiky jsou způsobem, jak úsporně zacházet s materiály, energiemi i odpady, a nacházet tak nové obchodní příležitosti.
  • Kromě vlastní metodiky pracujeme rovněž s výstupy LCA a MFA studií.