Vzdělávání

Co děláme

Pomůžeme vám získat hluboký vhled do tématu cirkulární ekonomiky a udržitelnosti, včetně provázanosti na další související témata, jako je legislativa, ESG, uhlíková stopa, LCA, digitalizace nebo úspory.

Vzdělávání

Služba obsahuje:

Vzdělávání klíčových osob firmy. Zprostředkování a vedení dialogu mezi jednotlivými odděleními firmy, ale i s externími partnery. Definování potřeb a cílů zaměstnanců v kontextu firemní strategie. Položení základů pro ...

Pro koho je služba vhodná:

Pro firmy, které potřebují do změn zapojit své klíčové zaměstnance, a to cestou motivace k lepší spolupráci a komunikaci.

Jaký je přínos služby:

Podpoříme otevřenější a transparentnější dialog uvnitř firmy. Zajistíme, aby se firemní rozhodnutí a kroky opíraly o správně vyhodnocené informace.

Služba obsahuje:

Vzdělávací aktivity na témata spojená s cirkulární ekonomikou. Online i prezenční formu vzdělávání ve formě webinářů a praktických workshopů. Exkurze s cílem seznámit účastníky s principy cirkulární ekonomiky v praxi a ...

Pro koho je služba vhodná:

Pro klíčové manažery firem a zaměstnance napříč všemi odděleními (výrobní, nákupní, marketing & PR, CSR & ESG & udržitelnosti). Představitelům měst a obcí, kteří chtějí jít příkladem ať už v realizaci cirkulárních ...

Jaký je přínos služby:

Vzdělávání je důležité pro rozvoj a well-being zaměstnanců. Je také klíčové v procesu nastavování udržitelnosti ve firmě či instituci v rámci interní komunikace. Účastníci kurzu budou moci také navázat zajímavé spolupráce ...

Služba obsahuje:

Firemní vzdělávání na míru.Ve společném dialogu definujeme vaše firemní potřeby a očekávání a následně připravíme specifický formát a konkrétní témata vzdělávání.Interaktivní vzdělávání zaměřené na hlubší ...

Pro koho je služba vhodná:

Díky individuálně nastavené formě je služba vhodná pro všechny druhy firem i institucí.

Jaký je přínos služby:

Individuálně nastavené vzdělávací aktivity zaručí, že si firma přesně a jasně identifikuje své potřeby a témata, kterým se potřebuje věnovat. Díky tomu vybraná forma školení také co nejlépe odpovídá specifickým firemním ...

Náš tým

Dagmar Milerová Prášková

Dagmar Milerová Prášková

Manažerka Cirkulární akademie

Klára Mrkvičková

Klára Mrkvičková

Junior project manažerka