Webinář pro zaměstnance Siemens na téma „Zavádění cirkulárních principů do nákupních procesů firem“

Reference

Webinář pro zaměstnance Siemens na téma „Zavádění cirkulárních principů do nákupních procesů firem“

Společnost Siemens se ve svých strategiích chce více zaměřit na aplikování cirkulárních principů do praxe a správný výběr dodavatelů tak, aby splňovali kritéria pro udržitelnost a cirkulární ekonomiku. Pro Siemens jsme proto na míru připravili webinář pro zaměstnance nákupního oddělení. Zaměstnanci se seznámili s fungováním cirkulární ekonomiky a se zaváděním jejích principů do nákupních procesů firmy, konkrétně do procesů týkajících se zakázek. Účastníky jsme obeznámili, na co se u nich zaměřit, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých možností, vysvětlili jsme potřebnou spolupráci a představili, jak takovou zakázku formulovat.

Siemens s.r.o.

Rozsah projektu: Vzdělávací akademie pro firmy

Siemens s.r.o.

Citace od klienta

„Dobře organizovaný webinář, který pokryl naše potřeby. Za přínosné považuji představení realizovaných projektů, například aplikaci cirkulární ekonomiky v praxi nebo tipy, jak začlenit aspekty cirkulární ekonomiky do zadání výběrových řízení. Reverzní logistika či předběžné tržní konzultace – to jsou témata, která u nás nejvíce rezonovala. Během 90minutového webináře jsme většinu témat probrali jen okrajově, přesto webinář považuji za praktický začátek pro získání lepší představy o možnostech, které se nejen nám v nákupu nabízejí.“ – David Schneider, Regional Commodity Manager