OD WEBU SPOLEČNĚ UDRŽITELNĚ K ZAVEDENÍ PAPERLESS BANKOVNICTVÍ

Reference

OD WEBU SPOLEČNĚ UDRŽITELNĚ K ZAVEDENÍ PAPERLESS BANKOVNICTVÍ

Pro Komerční banku jsme partnerem v celém procesu změny na cirkulární fungování. Spolupráce odstartovala analýzou trhu, jejímž cílem bylo zmapovat prostředí udržitelných investic v Česku. Dále pokračovala tvorbou obsahu nového webu Společně udržitelně, který sdružuje informace z oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky pro firmy. Nechybí zde ani rozsáhlá mapa příkladů úspěšné praxe. Dále jsme navrhli koncept kampaně na interní redukci spotřeby papíru, ve které představujeme argumenty, proč je paperless bankovnictví důležité řešit. Společné projekty s Komerční bankou se neustále rozšiřují a spolupráce se více a více prohlubuje. Naším cílem je být pro Komerční banku dlouhodobým partnerem a pomáhat v posunu směrem k udržitelnosti. Komerční banka je také partnerem podcastu Loopa Vojty Kovala o udržitelnosti ve firmách.

Komerční banka

Rozsah projektu: Strategické poradenství, rešerše legislativy

Komerční banka

Od webu Společně udržitelně až k cirkulárnímu zadávání

Pro Komerční banku jsme odborným konzultantem v oblasti udržitelnosti. Spolupráce odstartovala v roce 2020 analýzou trhu, jejímž cílem bylo zmapovat prostředí udržitelných investic v Česku. Dále kooperace pokračuje tvorbou obsahu webu Společně udržitelně, který sdružuje informace z oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky pro firmy. Nechybí zde ani rozsáhlá mapa příkladů úspěšné praxe.

„Expertní tým CIRAA nás doprovázel od začátku projektu webu Společně udržitelně, tedy od roku 2021. Díky této spolupráci se KB podařilo vybudovat úspěšnou informační platformu pro firmy, která je zdrojem důvěryhodných informací z oblasti udržitelnosti, ESG a udržitelného financování. Na této spolupráci si ceníme nejen její hladký průběh, ale zejména možnost se spolehnout na odbornost, se kterou pro nás v CIRAA obsah webu vytvářeli,“ řekla Eva Chvalkovská, expertka na ESG a udržitelnost v korporátním segmentu Komerční banky.

Komerční bance jsme pomáhali také nastavit udržitelnost v rámci své administrativní budovy a interních aktivit např. ve formě podpory interní kampaně, která měla za cíl přechod banky k paperless bankovnictví, nebo v nastavování prvků udržitelnosti do výběrových řízení dodavatelů.

Podpora udržitelné gramotnosti a vzdělávacích aktivit

Společné projekty s Komerční bankou neustále rozšiřujeme a spolupráci prohlubujeme. V rámci nejnovějšího projektu například tvoříme pro Komerční banku obsah o udržitelných technologiích a energetických řešeních. Komerční banka je také prémiovým partnerem Cirkulární akademie – expertního vzdělávacího centra na téma cirkulární ekonomiky.

„Cirkulární akademie předává praktické zkušenosti firem z oblasti udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a ESG a nás těší, že Komerční banka je jejím partnerem. Naším cílem je podporovat tyto formáty edukativních aktivit,komentuje zapojení banky do projektu Denisa Pozníčková, senior sustainability specialistka z Komerční banky, která kurz absolvovala. 

Komerční banka aktivně komunikuje také své závazky v oblasti udržitelnosti. Interní tým Komerční banky se chtěl proto dále vzdělat v nejnovějších trendech udržitelnosti a legislativních novinkách k tématu greenwashingu, a to ve formě praktických workshopů. Konkrétně jsme se na těchto setkáních zaměřili třeba na téma uhlíkové stopy.