OD WEBU SPOLEČNĚ UDRŽITELNĚ K ZAVEDENÍ PAPERLESS BANKOVNICTVÍ

Reference

OD WEBU SPOLEČNĚ UDRŽITELNĚ K ZAVEDENÍ PAPERLESS BANKOVNICTVÍ

Pro Komerční banku jsme partnerem v celém procesu změny na cirkulární fungování. Spolupráce odstartovala analýzou trhu, jejímž cílem bylo zmapovat prostředí udržitelných investic v Česku. Dále pokračovala tvorbou obsahu nového webu Společně udržitelně, který sdružuje informace z oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky pro firmy. Nechybí zde ani rozsáhlá mapa příkladů úspěšné praxe. Dále jsme navrhli koncept kampaně na interní redukci spotřeby papíru, ve které představujeme argumenty, proč je paperless bankovnictví důležité řešit. Společné projekty s Komerční bankou se neustále rozšiřují a spolupráce se více a více prohlubuje. Naším cílem je být pro Komerční banku dlouhodobým partnerem a pomáhat v posunu směrem k udržitelnosti. Komerční banka je také partnerem podcastu Loopa Vojty Kovala o udržitelnosti ve firmách.

Komerční banka

Rozsah projektu: Strategické poradenství, rešerše legislativy

Komerční banka

KB SE OTEVÍRÁ TÉMA UDRŽITELNÉHO FINANCOVÁNÍ

Téma udržitelnosti a změny směrem k cirkulární ekonomice Komerční bankou široce rezonuje. . Postupně na tuto problematiku upozorňuje nejen své zaměstnance, ale také širokou veřejnost a hlavně firmy. Díky jejímu přístupu k tomuto tématu je o krok napřed a nebude tak pro ni budoucí legislativní změna překážkou.

CITACE OD KLIENTA

„Téma udržitelnosti jsme u nás začali řešit na začátku roku 2020. Z diskuzí vzešel mimo jiné nápad na projekt webu Společně udržitelně. I přesto, že máme spoustu příkladů z praxe, věděli jsme, že takový  projekt nezvládneme sami. Potřebovali jsme experta na danou oblast, který nám pomůže s výběrem vhodných témat i projektů. Zároveň jsme hledali agenturu, která by samotné texty vytvářela, protože interně jsme pro takový projekt neměli dostatek kapacit. CIRAA splnila obě tyto podmínky.” – Lenka Rysová, projektová manažerka Komerční banky