Odborný webinář pro společnost ČEZ na téma Zavádění prvků cirkulární ekonomiky do nákupního procesu firmy

Reference

Odborný webinář pro společnost ČEZ na téma Zavádění prvků cirkulární ekonomiky do nákupního procesu firmy

Pro zaměstnance skupiny ČEZ jsme uspořádali startovací webinář, ve kterém byly účastníkům přiblíženy principy cirkulární ekonomiky. Konkrétně jsme se zaměřili na to, jak zavést cirkularitu do nákupního procesu firmy a snížit tak firemní náklady. S účastníky webináře jsme probrali nejčastější překážky i výhody těchto principů. Po ukončení webináře jsme všem zúčastněným zaslali dotazník, který jsme pro ně připravili na míru. Cílem bylo upevnit klíčové poznatky zaměstnanců a zvýšit tak pravděpodobnost jejich uplatnění v praxi.

ČEZ a.s.

Rozsah projektu: Vzdělávací akademie pro firmy

ČEZ a.s.

Proškolený tým je partnerem změny

Každá změna začíná jednotlivcem a velké firmy nejsou výjimkou. Partnerem cirkulární změny totiž nejsou pouze ředitelé a manažeři, ale také všichni zaměstnanci firem. Proto jsme zaměstnancům útvaru udržitelného rozvoje kromě obecných principů cirkulární ekonomiky představili i konkrétní kroky, zajímavosti a výhody pro jejich práci, které cirkulární systém představuje.

Citace od klienta

„Na základě Strategie udržitelného rozvoje ve Skupině ČEZ je naším cílem zapojovat do nákupního procesu více prvky cirkulární ekonomiky. Proto jsme s kolegy z útvaru nákup a útvaru právní služby absolvovali úvodní webinář na téma zavádění prvků cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. Webinář splnil naše očekávání, dozvěděli jsme se o základech cirkulární ekonomiky, právních aspektech, jak na cirkulární zadávací dokumenty a praktické příklady. Za velmi přínosné také považujeme zkušenosti ředitelky INCIENU Soni Jonášové, která se tématu dlouhodobě věnuje a celým webinářem nás provázela.” JUDr. Ivana Šturmová, manažerka útvaru udržitelný rozvoj společnosti ČEZ