Semináře a workshopy

Vzdělávání

Služba obsahuje:

  • Vzdělávání klíčových osob firmy.
  • Zprostředkování a vedení dialogu mezi jednotlivými odděleními firmy, ale i s externími partnery.
  • Definování potřeb a cílů zaměstnanců v kontextu firemní strategie.
  • Položení základů pro efektivní interní i externí komunikaci.

Pro koho je služba vhodná:

Pro firmy, které potřebují do změn zapojit své klíčové zaměstnance, a to cestou motivace k lepší spolupráci a komunikaci.

Jaký je přínos služby:

Podpoříme otevřenější a transparentnější dialog uvnitř firmy. Zajistíme, aby se firemní rozhodnutí a kroky opíraly o správně vyhodnocené informace.