Tvorba reportu udržitelnosti, workshopy, rešerše konkurence, analýza komunikace a strategické konzultace v oblasti ESG

Reference

Tvorba reportu udržitelnosti, workshopy, rešerše konkurence, analýza komunikace a strategické konzultace v oblasti ESG

E.ON

Rozsah projektu: Tvorba reportu udržitelnosti, Workshopy, Rešerše konkurence, Analýza komunikace, Strategické konzultace v oblasti ESG

Pro E.ON ČR (dále jen E.ON) jsme hlavním expertním konzultantem v oblasti ESG a společně jsme vytvořili první report udržitelnosti. ESG témata propojujeme i s externí komunikací klienta. V rámci spolupráce jsme identifikovali klíčové příležitosti a aktuálně vytváříme budoucí vzdělávací projekt pro širokou veřejnost.

E.ON je jedním z předních hráčů na českém energetickém trhu. Podniká mnoho kroků pro modernizaci přenosové soustavy, aby se v Česku mohlo každoročně k síti připojit co nejvíce obnovitelných zdrojů energie. Vykupuje největší objem zelené energie v Česku, kterou pak dodává do domácností a firem. Každoročně pořádá soutěž E.ON Energy Globe, díky které získávají prestiž a mediální zájem udržitelné start-upy nebo neziskové projekty.

Všechny zmíněné a mnohé další aktivity společnosti jsme začali postupně konsolidovat s interním ESG týmem v E.ONu. Výstupem spolupráce byl první report udržitelnosti české pobočky E.ONu. Celý report udržitelnosti jsme dodali ve finální podobě včetně textů a grafického zpracování. Při přípravě reportu jsme připravovali podklady pro stakeholder dialogy, spolupracovali jsme na stanovení politik, cílů a akčních kroků ve všech ESG pilířích a analyzovali komunikaci udržitelnosti a mediální obraz firmy. Do reportu udržitelnosti jsme dodali analýzu aktuálního stavu společnosti, začali jsme konsolidovat strukturu sběru dat tak, aby do budoucna odpovídala ESRS standardům pro ESG reporting.

Paralelně s tvorbou reportu udržitelnosti probíhala analýza komunikace udržitelnosti společnosti. Na základě hloubkového rozhovoru jsme identifikovali potřeby společnosti. Následně jsme provedli mediální analýzu, analýzu komunikace u identifikovaných inspirativních společností v Česku a zahraničí a pro E.ON jsme v rámci SWOT analýzy určili příležitosti pro rozvoj komunikace do budoucna.

Pro první ročník nového konceptu E.ON Ekofestival jsme konzultovali zapojení prvků udržitelného pořádání eventů. E.ONu nadále dlouhodobě konzultujeme přípravu ESG strategie  a připravujeme vzdělávací program pro širší veřejnost. E.ON je také partnerem Cirkulární akademie.