ESG manažer na míru

ESG

Služba obsahuje:

Připravíme vaši firmu na budoucnost. Pomůžeme vám se včasnou a efektivní implementací ESG strategie a principů do každodenní reality vaší firmy. Zajistíme, že váš projekt bude atraktivní pro investory, zákazníky i zaměstnance a zapracujeme na zachování vaší konkurenceschopnosti.

  • ODBORNÝ PARTNER V ESG - Budeme vaším odborným partnerem - sledujeme pro vás trendy, legislativní požadavky i novinky v ESG. Formou konzultací a mentoringu vás budeme udržovat v tématu a zároveň vám poskytneme plnou flexibilitu služeb dle vašich potřeb a preferencí.
  • ESG DO FIREMNÍCH PROCESŮ - Implementujeme ESG management do firemních procesů. Pomůžeme vám s nastavením nových procesů pro sběr nefinančních dat a reporting. Identifikujeme klíčové aktivity pro zavedení ESG kritérií.
  • MEŘENÍ A REPORTING - Zhodnotíme připravenost na ESRS standardy a stav udržitelnosti napříč procesy v celé firmě. Vyhodnotíme, která metrika dopadu na životní prostředí je pro vás nejlepší. Vypočítáme uhlíkovou stopu dle Scope 1, 2 a 3.
  • ESG STRATEGIE A POLITIKA - Vytvoříme ESG strategii a nastavíme procesy její implementace do firmy. Díky vstupním datům dokážeme nastavit realizovatelnou strategii ESG a implementační plán transformace.

Pro koho je služba vhodná:

ESG manažer na míru je ideální pro firmy, které: 

  • Nemají dostatek interních zdrojů a znalostí pro efektivní implementaci ESG principů.
  • Chtějí se soustředit na své hlavní aktivity a nechtějí se zabývat ESG administrativou.
  • Hledají flexibilní a nákladově efektivní řešení pro ESG problematiku.
  • Chtějí získat konkurenční výhodu na trhu, kde se ESG stává stále důležitějším faktorem.

Jaký je přínos služby:

Odborné znalosti a praxe
-  Jsme tým specialistů s hloubkovými znalostmi ESG principů a návazných regulací.
- Průběžně sledujeme vývoj v oblasti ESG a implementujeme nejlepší praktiky do naší každodenní praxe.
- Máme přístup k široké síti kontaktů a expertů v oblasti ESG.

Efektivita a úspora nákladů a času
- Nemusíte budovat a rozvíjet interní ESG oddělení.
- Platíte pouze za služby, které skutečně potřebujete.
- Získáte flexibilní řešení, které se snadno přizpůsobí vašim měnícím se potřebám.

Objektivní a nezávislý proces 
- Jako externí subjekt vám poskytneme objektivní a nezávislý pohled na vaše ESG aktivity.
- Pomůžeme vám identifikovat a řešit případné problémy v oblasti ESG.
- Zvýšíme transparentnost a důvěryhodnost vašeho ESG reportingu.

Konkurenční výhoda
- Pomůžeme vám dosáhnout vysoké kvality výstupů, které budou korespondovat s ESRS standardy i zvolenou ESG strategií.
- Zlepšíme reputaci vaší firmy a posílíme důvěru investorů, regulátorů i zákazníků.
- Zajistíme vám konkurenční výhodu na trhu, kde se ESG stává stále důležitějším faktorem.