CTP Invest, spol. s. r. o.

Reference

CTP Invest, spol. s. r. o.

CTP Invest, spol. s. r. o.

Rozsah projektu: Cirkulární budovy a kanceláře

Popis projektu:

Developerská společnost CTP je největším vlastníkem průmyslových realit v České republice. Patří jí například CTPark Brno, který se v našem regionu řadí mezi ty největší a kromě tuzemska působí v dalších sedmi státech střední a východní Evropy. Na udržitelnost v souvislosti se životním prostředí a ekologií se v CTP soustředí dlouhodobě, a proto oslovili nás, abychom se odborným okem podívali na jejich brněnské kanceláře. Cílem bylo zanalyzovat aktuální situaci a navrhnout změny vedoucí ke správnému chování k životnímu prostředí. Konkrétně jsme realizovali fyzickou analýzu směsného odpadu, smluvní analýzu, detailní terénní šetření doplněné o  dotazníkové šetření mezi nájemci. Výstupem byly konkrétní návrhová opatření a změny, které firmě mohou ušetřit i miliony ročně v nákladech na provoz. 

Až 86 % odpadu z kanceláře se dá jednoduše redukovat

Při analýze budov jsme zjistili, že až 86 % ze vzniklého směsného odpadu by se dalo účinně snížit na polovinu. Například 31 % objemu odpadu tvořily papírové ručníky, které se velmi jednoduše dají nahradit elektrickými tryskovými vysoušeči rukou. Tato změna nejenže sníží množství vytvořeného odpadu, ale takto malý krok  firmě navíc ušetří půl milionu korun ročně, které nemusí platit za svoz odpadu ani nákup papírových ubrousků. Investice do elektrických vysoušečů má přitom návratnost pouhý jeden rok. 

Další kroky v procesu změny: voda, energie a vzdělávání

CTP Brno ukazuje, že principy cirkularity dokážeme uplatniť v jakémkoliv,  i  již vystavěném, komplexu. Analýza odpadu také ukázala, že 30 % směsného odpadu tvořily biologicky rozložitelné materiály, proto jsme na sběr bioodpadu doporučili zavedení systému sběru.  Kromě změny nakládání s odpady v kanceláři jsme doporučili i úpravu práce s toky energie a vody.  Jednalo se například o instalování duálního splachování toalet a perlátorů na vodovodní kohoutky, kde by úspora vody dosáhla 15 %. Mezi další předložené doporučení patřila výměna trubicových zářivek za úsporné LED žárovky či pořízení solárních panelů. Důležitou součástí projektů vnímáme i vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky, seznámit uživatele prostor se základními principy cirkulární ekonomiky a  nově nastavenými procesy s jasnou informací, proč je změna směrem k cirkularitě důležitá.

Citace od klienta:

„Hlavní motivací ke změně na cirkulární budovy bylo nejen stát se více udržitelnými, ale i snaha ušetřit peníze a produkovat méně odpadu. Uvědomujeme si totiž, že velkou část odpadu u nás tvořily papírové ručníky, které se jednoduše dají nahradit elektronickými vysoušeči rukou. Co nám také velmi otevřelo oči, bylo číslo produkce směsného odpadu, které můžeme díky cirkulárnímu systému snížit.  Abychom však dosáhli kompletní změny, je potřeba zapojit i zaměstnance, a proto vytváříme vzdělávací platformu, která bude vzdělávat  pomocí příkladů z praxe. I přesto, že máme správné nastavení mysli a všichni rozumíme tomu, proč je důležité se o cirkulárnost snažit, máme před sebou ještě dlouhou a náročnou cestu.“ – Stefan de Goeij, ředitel firmy CTP

Více se o tomto projektu dočtete v rozhovoru s ředitelem firmy CTP Stefanem de Goeij na webu zajimej.se.