Konzultace příprav olympijských festivalů pro Český olympijský výbor

Reference

Konzultace příprav olympijských festivalů pro Český olympijský výbor

Český olympijský výbor

Rozsah projektu: Konzultace cirkulárních eventů

Konzultace příprav olympijských festivalů pro Český olympijský výbor 

Český olympijský výbor (dále jen ČOV) fandí českým sportovcům a my zase fandíme jim. Mezi jejich hlavní náplň práce patří příprava olympijských festivalů, které nyní chtějí pojmout udržitelně a v rámci cílů SDGs. Jsme velmi rádi, že si nás přizvali ke konzultaci této aktivity a my tak můžeme být jejich průvodci.

Cílem je snížení festivalového odpadu

Jedním z hlavních cílů ČOV je snížení odpadu, který na festivalech vzniká. Doposud byly všechny festivaly nastaveny na používání jednorázových nebo kompostovatelných plastů a následně byl veškerý odpad převezen na skládku či do spalovny. Proto jsme doporučili řídit se hierarchií nakládání s odpady. 

Hlavním záměrem je aby ideálně žádný odpad nevznikl. To ovšem na festivalech, kterých se účastní velké počty lidí, 100% zajistit nejde. Jedno z našich doporučení proto bylo zaměřit se na kvalitní třídění odpadu. Aby došlo i ke zpětnému využití odpadu, je důležité i zajistit jeho správný svoz. Stěžejní částí je také samozřejmě edukace. Opravdu je nutné, aby návštěvníci, ale i brigádníci, měli o třídění odpadu přehled a byli o něm informováni. Jedině tak mohou správně třídit.

Jak na gastro?

Vliv na vznik odpadu má samozřejmě i gastroprovoz. ČOV má pravidelně připraveno až šest stránků pro veřejnost, zajišťuje catering pro 50-100 lidí denně a zajišťují také školní jídelnu. Zde se tedy často setkávají s odpadem formou krabiček. Doporučení z naší strany zní jasně – předcházet vzniku odpadu. Jako jedno z řešení jsme zmínili re-krabičky a doplnit klasické nádobí všude tam, kde je to možné. 

Na udržitelnost je potřeba myslet i při nakládání s jídlem. Doporučili jsme vybírat pokrmy ideálně z lokálních zdrojů a upozornili jsme také na zbytky, které pravidelně na festivalech a jiných podobných akcích vznikají. Použitelné jídlo jsme doporučili například darovat.

Biodegradabilní nádobí není relevantní náhradou k jednorázovým plastům

Českému olympijskému výboru jsme zároveň navrhli odstoupit od jednorázových a kompostovatelných plastů. V případě biodegradability je totiž potřeba mít uzavřený cyklus, což vzhledem k velikosti festivalu není plně možné. 

CEO Laura Mitroliosová je čestným členem Komise Českého olympijského výboru pro udržitelnost

„Udržitelnost je důležité téma ve všech odvětvích a já jsem moc ráda, že se dostala i do sportovního prostředí. Komise pro udržitelnost ČOV  vznikla k naplňování Strategie udržitelnosti a její propagaci, a já jsem moc ráda že můžu být součástí. Má role je posuzování koncepčních otázek postupu ČOV v oblasti udržitelnosti a zároveň poskytuji odborný dohled nad implementací této strategie,“ komentuje Laura Mitroliosová.