Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Reference

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Rozsah projektu: Cirkulární sken budovy

Cirkulární sken budovy pro osoby se zdravotním postižením Domov Sulická

Domov Sulická je zařízení, které zajišťuje celoroční pobytovou sociální péči pro osoby se zdravotním postižením. Prostřednictvím řady programů se zde klient učí žít plnohodnotný život. Zřizovatelem Domova Sulická je hlavní město Praha, která vyvíjí úsilí v oblasti udržitelnosti a jejíž prvky chce implementovat do většiny svých aktivit. S Domovem Sulická jsme se dohodli, že jim můžeme prostřednictvím projektu cirkulární sken pomoci s posunem směrem k udržitelnosti a zvýšení standardu žití klientů v jejich domově.

 

Jak nakládat s odpady?

Hlavní náplní naší práce byl cirkulární sken, v rámci kterého jsme zjistili pro nás potřebné údaje v oblasti celkového provozu budovy. Výstupem byla podrobná zpráva rozdělena do analytické a návrhové části a to ve všech zkoumaných oblastech – tedy odpady, voda, energie, provoz a gastroprovoz. 

Jedním z dalších výstupů byl  manuál, který obsahoval odpověď na velmi často pokládanou otázku „Jak nakládat s odpady“. V tomto manuále bylo všem z Domova Sulická vysvětleno vše potřebné včetně toho, na co mají zaměřit svou pozornost, aby změny proběhly. Manuál zároveň obsahoval i tzv. to-do list pro jednotlivé provozy – management, domácnosti, kanceláře, kuchyně, úklid a nakládání s odpady. Vycházel mimo jiné i z realizované fyzické analýzy odpadů. 

Součástí změny jsou i samotní klienti – pro ně proto byla připravena infografika spolu se školením a workshopem. Osvětu vnímáme jako velmi důležitou součást každého projektu a i zde jsme se snažili naše návrhy co nejvíce klientům Domova Sulická přiblížit například přednáškou o kompostování přímo na zahradě u kompostérů a nebo workshopem na výrobu vlastního ekologického pracího prášku.

 

Ušetřené tisíce díky kompostování 

Odpad se dá třídit i recyklovat, nejlepší odpadem  je však ten, který nevznikne. Občas se to však nepodaří a  Když už vznikne je skvělé ho zpracovat přímo v místě vzniku, což je možné např. u bioodpadu. Díky skenu jsme zjistili, že díky kompostování by Domov Sulická mohl ušetřit tisíce korun. Jelikož o tom ale nestačí pouze mluvit, spolu se společensky prospěšným podnikem Kokozou jsme nejen pro klienty zajistili workshop o tom, jak správně kompostovat. A aby toho školení nebylo málo, se společností Navzdory jsme také ukázali, jak si vytvořit ekologický prášek.

Co na změnu říká Domov Sulická?

„Chceme, abychom byli součástí společnosti a to můžeme být jenom tak, že se budeme jako ostatní společnost chovat. Čili jsme i šetrní k přírodě. Nejenom, že třídíme odpad, ale také kompostujeme nebo šetříme energii tím, že jsme nakoupili levnější svítidla, která nespotřebují tolik energie. V tomto směru jednoduše děláme mnoho věcí.“ – Lenka Kohoutová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Více si o tomto projektu můžete přečíst i v reportáži PrahaTV zde