Udržitelné kanceláře a budovy

Poradenství

Služba obsahuje:

Poradíme a ukážeme vám, jak u stávajících budov řešit vnitřní prostředí kanceláří, odpadové hospodářství, energetické toky, vodu i gastro provoz. Současně dokážeme být nápomocní i v případě plánované výstavby, kde lze cirkulární principy aplikovat od základního kamene. Naši odborníci vám pomohou zhodnotit vypracovanou architektonickou studii, vybrané stavební materiály i navržené zdroje energie a vody.

 • ÚVODNÍ SEMINÁŘ - Zorganizujeme úvodní seminář na téma udržitelnosti. Představíme vám nejen témata ESG, udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, ale také zajistíme aktivní zájem všech zúčastněných.
 • ANALÝZA - Zanalyzujeme stávající stav kanceláře nebo jiné budovy z hlediska energií, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, vybavení kanceláří, nákupních procesů, gastro provozu případně kuchyňky, kvality vnitřního a vnějšího prostředí, funkčnosti budovy a flexibility, logistiky zaměstnanců a řízení firmy.
 • HLOUBKOVÉ ROZHOVORY - Povedeme hloubkové rozhovory s klíčovými zaměstnanci: Porovnáme výsledky analýzy s reálným stavem, zprostředkujeme vám přístupy zaměstnanců k udržitelnosti a zaměříme se na možnou aplikaci řešení do provozu.
 • DOPORUČENÍ A ŘEŠENÍ - Doporučíme a navrhneme řešení pro optimalizaci výše uvedených procesů s jasným dopadem v oblasti environmentální, ekonomické či sociální.
 • IMPLEMENTAČNÍ PLÁN - Sestavíme implementační plán, ve kterém budou definované krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a harmonogram naplňování.

Pro koho je služba vhodná:

 • Firmy, organizace a jiné instituce, které chtějí snížit provozní náklady a ekologickou stopu svých kanceláří a budov a zlepšit pracovní prostředí pro zaměstnance.
 • Vlastníci nemovitostí, kteří chtějí zvýšit hodnotu své investice a podpořit udržitelnost budovy.

Jaký je přínos služby:

 • Snížíme vaše provozní náklady i dopad na životní prostředí v podobě CO2.
 • Pomůžeme vám uspořit energii i pitnou vodu.
 • Zajistíme snížení množství odpadu a nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím.
 • Implementujeme principy zodpovědného a udržitelného nakupování do správy vašich budov.
 • Zlepšíme kvalitu vnitřního prostředí vašich budov, a tedy i spokojenost vašich zaměstnanců a nájemníků.
 • Posílíme image vaší firmy v oblasti udržitelnosti.
 • Zvýšíme hodnotu vaší nemovitosti.