Saint-Gobain s. r. o.

Reference

Saint-Gobain s. r. o.

Saint-Gobain s. r. o.

Rozsah projektu: Cirkulární kanceláře

Mentoring cirkularity v administrativních budovách Saint-Gobain

Společnost Saint-Gobain se věnuje navrhování a výrobě stavebních materiálů, které nabízí komplexní řešení pro kvalitní, úsporné a udržitelné bydlení. V rámci  interního programu Saint Gobain ,,Young talents” jsme se stali mentorem v procesu změny na cirkulární kanceláře. 

Čím jsme do projektu přispěli?

Především našimi bohatými zkušenostmi právě s cirkulárními kancelářemi, zároveň jsme firmě poskytli i naše metodiky, pomohli s vytyčením důležitých témat pro změnu a navrhli konkrétní řešení, která jsou multiplikovatelná napříč firmou. 

Analýza současného stavu odpadů

Na základě hloubkové analýzy odpadů ve společnosti Saint-Gobain jsme zjistili, že směsný komunální odpad má v podniku zastoupení až z 50 %. Vysoké číslo zastupitelnosti se objevilo i kompostovatelného odpadu, a to až z 30 %.

Zajímavé zjištění? Až 75 % zaměstnanců vypíná elektroniku

Jednou z nejdůležitějších částí každé firmy jsou její zaměstnanci, proto je důležité zapojit i je a ptát se na jejich názor. Zajímavým a příjemným zjištěním ve firmě Saint-Gobain bylo, že téměř 75 % zaměstnanců vypíná elektroniku (PC, monitor, kávovar aj.) když odchází z práce. Naopak míru třídění v kancelářích většina zaměstnanců ohodnotila pouze průměrně.

S účastníky proběhla i konzultace jednotlivých výsledků. Naším cílem bylo, aby pochopili smysl udržitelnosti a cirkulární ekonomiky na aplikovaných příkladech. Zaměřili jsme se zvláště na protnutí všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Aby zjištěné informace nezapadly, vznikne informační brožura pro všechny, kteří rozhodují o provozu a rekonstrukci kanceláří v jednotlivých závodech.

Interní komunikační kampaň „Začni u sebe“

Jedním z navazujících kroků je i příprava interní komunikační kampaně na změny, které snižují dopad společnosti na životní prostředí. Firma si vytipovala 15 oblastí, ve kterých chtěli své zaměstnance edukovat o dopadech individuální činnosti na životní prostředí, protože aktivity jednotlivců se promítají také do fungování domácností a firem. Naším úkolem následně bylo připravit návrhy na realizaci interní kampaně.