KOMA Modular s.r.o.

Reference

KOMA Modular s.r.o.

KOMA Modular s. r. o.

Rozsah projektu: Rešerše v rámci cirkulární ekonomiky

Modulární stavby mají menší dopad na životní prostředí

KOMA Modular se zabývá výstavbou modulárních budov, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Taková budova vzniká prefabrikací velkoprostorových modulů ve výrobě a jejich montáží na místě stavby. Od KOMA Modular jsme byli osloveni k rešerši v rámci těchto staveb. Náš projekt se proto zabýval environmentálními dopady modulární stavby oproti klasickým budovám. 

 

Až o 90 % méně odpadu

Jednotlivé fáze života budovy jsme analyzovali od materiálu, přes výstavbu až po užitnou fázi a demolici. Hlavním zjištěním projektu bylo, že modulární budova má oproti klasickým stavbám vysoký potenciál menšího negativního dopadu na životní prostředí. Modulární budovy se totiž vyrábí sériově a díky tomu se může mnoho postupů standardizovat a zefektivnit. Průměrná sériová výroba modulárních domů tak například produkuje až o 90 % méně odpadu než tradiční stavba.

Dalším významným bodem je i životní cyklus celé stavby. U klasických budov má největší dopad její provoz – tedy využití energie, topení, hospodaření s vodou nebo odpady. V rámci rešerše jsme zjistili, že sériová výroba dokáže zajistit energetickou účinnost celé budovy, a tak největší stopu zanechají právě materiály a stavba. 

 

Demolice šetrná k životnímu prostředí

U modulárních staveb lze také předejít demolici, a to odvozem na jiné místo. Pokud by případná demolice nastala, až 95 % celého modulárního domu je možné rozmontovat a využít na jiných stavbách. Modulární stavbu lze případně i celou efektivně recyklovat.

 

Jaký názor má na celý projekt společnost KOMA Modular?

„Naše společnost se zabývá modulární výstavbou, takže máme přímou návaznost na cirkulární ekonomiku. Spolupráce s CIRAA nám dopomohla k obecnému vyčíslení rozdílu mezi modulární a tradiční výstavbou. Stavebnictví je obor, který produkuje nejvíce odpadu, proto je potřeba tyto otázky s klienty otevírat. Díky zpracované rešerši si klienti mohou představit, jaký má stavebnictví dopad na životní prostředí a otevírá otázky k tomu, že i v této oblasti je možné odpady redukovat a využít cestu znovuvyužití jednotlivých dílců.” – Marie Greplová, Marketing Director společnosti KOMA Modular