KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A PR PRO BIOPEKÁRNU ZEMANKA

Reference

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A PR PRO BIOPEKÁRNU ZEMANKA

Už 15 let peče Biopekárna Zemanka v Oříkově u Sedlčan vynikající sušenky a krekry z těch nejkvalitnějších bio ingrediencí dle vlastních rodinných receptů. V posledních letech se navíc pouští i do odvážných inovativních projektů, kdy zpracovává zbytkové suroviny firem jakými jsou Plzeňský Prazdroj, UGO nebo IKEA a využívá je jako druhotnou surovinu, ze kterých peče tzv. cirkulární sušenky a krekry. Zkrátka udržitelnost mají v Zemance přímo ve svém DNA. V CIRAA jim pomáháme udržitelné aktivity komunikovat. Byli jsme také u zrodu jejich první architektonické studie na plně cirkulární továrnu, o které Zemanka uvažuje a do budoucna by ráda zrealizovala. V rámci tohoto projektu jsme také připravili kulatý stůl, kde jsme moderovali diskuzi vedoucí k naplnění principů cirkulární ekonomiky v této studii a připravili tak relevantní podklad pro budoucí projektové plánování stavby.

Biopekárna Zemanka

Rozsah projektu: Tvorba strategie, Realizace komunikace a PR, Obsahový management, Cirkulární budovy

Biopekárna Zemanka

Nová strategie komunikace a zájem celoplošných médií

V prvním kroku jsme pro Biopekárnu Zemanka nastavili komunikační a obsahovou strategii. Zjistili jsme, že firma udržitelnost a své aktivity v této oblasti nekomunikovala aktivně a to jsme chtěli změnit. Během naší spolupráce se informace o aktivitách Zemanky i rozhovory s Janem Zemanem začaly objevovat v nejsledovanějších médiích v ČR, jakými jsou Český rozhlas, Forbes, Seznam, F.O.O.D. nebo PrimaFresh.

První zcela udržitelná pekárna v Evropě

Cílem Zemanky je udržitelnost a cirkulární ekonomiku co nejvíce dostávat do svého provozu. K tomu neodmyslitelně patří také budova jejich pekárny. Aktuálně peče Zemanka své sušenky a krekry v Oříkově na Sedlčansku ve dvou provozech. Výhledově to chtějí změnit a postavit jednu velkou pekárnu, která bude chytře hospodařit s vodou a energiemi, rozumně využívat zdroje a bude představovat co nejmenší zátěž pro životní prostředí. Pro Zemanku jsme proto uspořádali kulatý stůl s architekty a odborníky na energie, vodu a cirkulární výstavbu. Výstupem jsou plány pro stavbu nové biopekárny.

A jak je Zemanka spokojená s námi?

„Oceňuji vysokou profesionalitu všech v CIRAA a zároveň velký zápal pro témata udržitelnosti. Líbí se mi, že skutečně naslouchají našim potřebám a zároveň přinášejí zkušenosti v oblasti komunikace. Spolupráce má výsledky a je efektivní. A navíc vždy příjemná, prostě je máme rádi ☺.“ – Jan Zeman, zakladatel a majitel Biopekárny Zemanky