Vzdělávání ve firmách a trainee programy na míru


Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /www/doc/ciraa.infocount.cz/www/wp-content/themes/ciraa-theme/single.php on line 20

/www/doc/ciraa.infocount.cz/www/wp-content/themes/ciraa-theme/single.php on line 22
">
Warning: Attempt to read property "cat_name" on bool in /www/doc/ciraa.infocount.cz/www/wp-content/themes/ciraa-theme/single.php on line 22

Šíříme osvětu a školíme týmy o udržitelnosti a cirkulární ekonomice
Interní komunikační kampaně / Workshopy a semináře na míru / Kulaté stoly a stakeholdery dialogy / Cirkulární akademie/ Trainee programy