CIRA Advisory a INCIEN (Institut cirkulární ekonomiky) se rozdělují

Blog

CIRA Advisory a INCIEN (Institut cirkulární ekonomiky) se rozdělují

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) se po vzájemné dohodě se svou sesterskou společnosti CIRA Advisory s.r.o. (CIRAA) vzdal obchodního podílu v této firmě. Obě organizace tak od začátku roku 2023 ve společné shodě ukončují úzkou spolupráci. INCIEN i CIRAA zůstávají nadále aktivní v oblasti cirkulární ekonomiky a případná další spolupráce obou subjektů bude probíhat v rovině dílčích zakázek a projektů, kde bude spojení vzájemných sil dávat největší smysl pro naplnění cíle projektu poskytne výraznou přidanou hodnotu. 

CIRA Advisory (CIRAA) vznikla jako sesterská společnost INCIEN v roce 2019 s cílem navazovat na aktivity INCIEN na tzv. mikroekonomické úrovni, tedy prakticky firmám pomáhat s implementací cirkulární ekonomiky do jejich procesů. Jejím hlavním zaměřením je poskytování poradenství a konzultací v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, vytváření strategií vedoucích k udržitelné transformaci společnosti, postavené na principech cirkulární ekonomiky. CIRAA zároveň tyto změny pomáhá firmám správně komunikovat, jak na interní, tak na externí úrovni a nastavovat komunikační strategie tak, aby se vyhnuli greenwashingu. Cílem CIRAA je být dlouhodobým strategickým partnerem a průvodcem pro firmy i instituce na cestě k jejich vyšší cirkularitě a přechodu k udržitelnosti. INCIEN se u vzniku CIRAA stal jedním ze spolumajitelů a až do letošního roku si držel vlastnický podíl v CIRAA o výši 10 %. Současnými majitelkami společnosti CIRA Advisory jsou Laura Mitroliosová, která je zároveň CEO společnosti a Ivana Hekerle, která řídí divizi komunikace.

„Velice si vážíme práce INCIEN a osvěty, kterou Institut v tématu cirkulární ekonomiky šíří. Věřím, že v budoucnu se potkáme u různých projektů jako spolupracovníci, i když ne už jako sesterské společnosti,” říká o rozdělení Ivana Hekerle, jednatelka CIRA Advisory a bývalá členka dozorčí rady INCIEN.

INCIEN byl založen v roce 2015 Soňou Klepek Jonášovou s cílem přinést téma cirkulární ekonomiky do České republiky a postupně jej zavádět do firem či státní správy. Minulý rok převzal po Soně Klepek Jonášové vedení Pavel Zedníček, pod jehož taktovkou INCIEN na přelomu roku 2022/2023 revidoval svoji vizi. INCIEN si za svůj cíl zvolil podporu zavádění cirkulárních principů do praxe díky aktuálním a relevantním datům, která mu umožňují prosazovat udržitelná řešení na národní úrovni. Příkladem je nedávno publikovaná studie s názvem Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmysl. INCIEN se stále ve větší míře profiluje jako spolehlivý partner pro firmy a veřejný sektor na jejich cestě k cirkularitě díky poskytování odborných konzultací. Nedílnou součástí aktivit INCIEN je také tvorba silné komunity, spolupráce, diskuze a sdílení příležitostí i dobré praxe v rámci Českého cirkulárního hotspotu. V neposlední řadě bude INCIEN nadále aktivním hráčem v mediálním prostoru a ve vzdělávání klíčových aktérů. 

Obě organizace jsou si vědomé širokých možností, které cirkulární ekonomika přináší a budou tak českému trhu poskytovat paletu různých služeb každá svým osobitým a jedinečným způsobem.