Cirkulární akademie 2024: Workshop k metodě LCA

Blog

Cirkulární akademie 2024: Workshop k metodě LCA

V pátek 22. března se účastníci I. bloku kurzu sešli na prezenčním workshopu na téma posuzování životního cyklu. Cílem workshopu bylo představit práci s touto velmi složitou metodou a možnosti její implementace ve výrobních podnicích. Workshop vedla největší expertka na toto téma v Česku paní Marie Tichá a příklad implementace LCA představil pan Petr Tichý z firmy Madeta.

Co je vlastně metoda LCA?

Účastníci workshopu se dozvěděli, jaké jsou hlavní pojmy používané během posuzování životního cyklu (často špatně překladaného z anglického Life Cycle Assessment jako analýza životního cyklu). Celý proces posuzování životního cyklu je velice náročný na datové vstupy a trvá minimálně půl roku.

Zajímavé také je, že výsledek LCA často boří zažité mýty, jako třeba to, že papírová taška je mnohem ekologičtější než taška plastová. V každém případě je metoda LCA klíčová pro kvantifikaci dopadů, ať už konkrétního výrobku nebo činnosti. Důraz na životní cyklus výrobku je totiž zásadní v celém konceptu cirkulární ekonomiky.

Proč vůbec metoda LCA?

Nechat si vypracovat posouzení životního cyklu je komplikovaný a časově náročný proces. Často je třeba posbírat data, která ani firma nemá zatím k dispozici. O tom, jak to fungovalo ve firmě Madeta, mluvil na workshopu Petr Tichý, Senior Purchasing Manager z této společnosti. Firma Madeta si nechala zpracovat LCA baleného jogurtu. V rámci LCA bylo nakonec zjištěno, že v případě jogurtu se obalový materiál podílí pouze na 3 – 5 % celkového environmentálního dopadu produktu.

A to je důležitý vzkaz pro spotřebitele – řešit obal je důležité, ale vlastní výroba a způsob produkce má 80% dopad na životního prostředí. A úplně nejhorší je situace, když se potraviny nezkonzumují, ale skončí v koši, jak se to děje podle OSN s celou třetinou světové produkce potravin.