Cirkulární balíček EU

Blog

Cirkulární balíček EU

V minulém týdnu vydala Evropská komise první z mnoha cirkulárních legislativních balíčků s cílem urychlit přechod na cirkulární ekonomiku. Balíček naplňuje Plán pro cirkulární ekonomiku, kterou EU vydala již před dvěma lety. Co je obsahem balíčku?

Návrh nařízení o ekodesignu a udržitelných výrobcích

➡️ Podle nových pravidel by veškeré zboží na trhu EU mělo být v průběhu celého životního cyklu šetrnější k životnímu prostředí. Výrobky by tedy měly být trvanlivější, spolehlivější, opětovně použitelné nebo také opravitelné.

Je to dobrá zpráva hlavně pro spotřebitele. Takzvaný ekodesign produktů – tedy způsob navrhování výrobků, které jsou opravitelné, modulární, rozebíratelné, ušetřilo jenom za rok 2021 evropským spotřebitelům až 120 miliard eur!

Pracovní plán pro ekodesign a označování energetickými štítky na období 2022–2024​

➡️ Ten se zaměřuje zejména na spotřební elektroniku, tedy nejrychleji rostoucí odpadový tok.

Strategie EU pro udržitelné a cirkulární textilní výrobky​

➡️ Zde je snahou omezit objem textilního odpadu. Všechny textilní výrobky uvedené na trh EU by měly být trvanlivé, recyklovatelné, bez nebezpečných látek a bez porušování sociálních práv.

Revize nařízení o stavebních výrobcích

➡️ Stavebnictví generuje do objemu nejvíce odpadu, celkově jde až o 30 % veškerého odpadu EU. Nové požadavky tak zajistí, aby se koncepce a výroba stavebních výrobků zakládala na nejmodernějších technologiích a aby byly opravitelné a recyklovatelné. 

Jsme rádi, že cirkulární ekonomika začíná stávat stále aktuálnějším tématem. Cirkulární požadavky na ekodesign totiž šetří evropským spotřebitelům miliardy eur ročně, recyklace materiálů snižuje naši spotřebu energie o desítky procent a navíc snižujeme i náš negativní dopad na planetu 🌱. 

A nejen právě proto věříme, že se jedná o hospodářství, které je budoucností. Toto téma bude i součástí diskuze na téma „Jak prostřednictvím cirkulární ekonomiky zajistit ekonomickou bezpečnost ČR”, která proběhne již 20. 4. Určitě se k nám připojte, bude to velmi zajímavé a obohacující ✅. Více informací naleznete přímo v události.

Více informací k balíčku naleznete zde.

Dostatečný vhled vám předá i článek na Zajímej.se od Soni Jonášové.