Cirkulární ekonomika je zodpovědností i nadnárodních firem

Blog

Cirkulární ekonomika je zodpovědností i nadnárodních firem

Středa 9. září se nesla ve znamení cirkulární ekonomiky na nejvyšších místech byznysu. Ředitelé českých poboček nadnárodních korporací jakými jsou Coca-Cola HBC, IKEA či Nestlé, společně s předními představiteli tuzemského udržitelného byznysu – Nafigate Cosmetics, Nano Energies, Impact Hub či CIRAA se potkali na konferenci Circular Economy, It’s CEO’s Agenda! (Cirkulární ekonomika je záležitostí generálních ředitelů). Společně ukázali, že oběhové hospodářství a udržitelnost pro ně už dávno nejsou pouze trendem, ale dlouhodobou strategií, skrze kterou už teď řídí svoje firmy. Odbornou garanci nad programem konference držel Institut cirkulární ekonomiky, který v Česku už více než pět let pracuje s korporacemi i samosprávami a radí jim v otázkách oběhového hospodářství.

Foto: CIRAA

4,5 trilionu dolarů je dle Accenture do roku 2030 potenciál světového růstu díky cirkulární ekonomice. 99 % ředitelů firem s obratem v miliardách dolarů ve studií OSN prohlásilo, že udržitelnost je neodmyslitelnou součástí dalšího fungování jejich firem. A 7 z 10 českých studentů se záměrem podnikat letos uvedlo, že by od svého nápadu upustili, pokud by poškozovali životní prostředí.

„Výzkumy a deklarace ukazují jasný záměr, teď stojí před námi dlouhodobá a náročná výzva uvést je v praxi. Chceme proto ukazovat firmy, které nastoupili na určitou cestu a vzájemně se od sebe učí, navazují vztahy a jsou inspiraci pro ostatní, kteří nad udržitelnými strategiemi pouze začínají přemýšlet,” uvádí o setkání Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky a spoluorganizátorka konference.

Dát prostor zaměstnancům

V osmi přednáškách se v jeden večer představilo jedenáct společností a iniciativ, které jsou hybateli změn v Česku i zahraničí. „Plast nechceme vnímat jako odpad, ale materiál, se kterým dokážeme dál pracovat. Zaměřujeme se také na hospodaření s vodou – při výrobě nápojů se nám podařilo snížit spotřebu o polovinu, nyní vyrobíme 1 litr nápoje pouze z 1,7 litru vody. Také jsme dali prostor zaměstnancům, kteří z vlastní iniciativy vymysleli způsob přepravy našich výrobků vozidly, které pohání CNG nebo elektřina,” představil aktivity společnosti Coca-Cola HBC  Česko a Slovensko Lukáš Zapletal, PA&C, Legal a Security ředitel.

Známé jsou i aktivity IKEA, které prezentovala Mounia El Hilali, generální ředitelka české, slovenské a maďarské pobočky. „Cirkulární ekonomika není pouze myšlenkou švédského vedení. Zapojují se do ní zaměstnanci všech obchodních domů IKEA, kteří vymýšlí vlastní projekty a přispívají k celkové udržitelnosti. Ti všichni chtějí dosáhnout společného cíle, být do roku 2030 plně cirkulární společností. Při vymýšlení se nebojíme chyb, protože díky ním se učíme a dokážeme poté naše aktivity současně i vylepšovat. Každý produkt už navrhujeme tak, abychom dokázali materiál dál využít a předešli vzniku odpadu, případně aby byl využit zpět v dodavatelském řetězci. Kromě udržitelné výroby je našim cílem poskytovat zákazníkům znalosti, inspiraci a služby, které jim pomohou s prodloužením životnosti, sdílením, pronájmem nebo s opětovným prodejem jejich nábytku. V této oblasti již máme velmi dobře zavedenou a využívanou službu Druhý život nábytku.”

Podobné myšlenky sdílí také Vratislav Janda, ředitel korporátních záležitostí Nestlé. „V roce 2025 chceme, aby 100% našich obalů bylo recyklovatelných, nebo znovupoužitelných. Všechny technologie zatím nemáme, nikdo je nemá. Vyčlenili jsme ale několik miliard na to, abychom je vyvinuli ve spolupráci s dalšími partnery nebo vývojovými centry a soustředíme se zejména na tzv. food grade recyklovaný materiál,” vyzývá ke spolupráci. Přidává se také Nespresso, které se rozhodlo vyrábět kapsle z hliníku právě kvůli jeho materiálovým vlastnostem. „Hliník skvěle uchová chuť kávy a navíc jej dokážete nekonečně recyklovat. Hlavní výzvou teď pro nás je získat použité kapsle od spotřebitele zpět. Hliník se recykluje a znovu využije na nové výrobky a použitou kávu poskytujeme zemědělcům jako hnojivo.”

Synergie a propojování

Dál propojovat synergie oběhového hospodářství, byznysu a přírody má za cíl hned několik uskupení, které se na konferenci představili. Změna k lepšímu už brzy představí konkrétní kroky, ke kterým se zaváže více než 600 jejich signatářů. Pale Blue Dot vyzývá ke konkrétním cirkulárním principům a CIRA Advisory pracuje s desítkami velkých českých korporací a pomáhá jim s exekutivou konkrétních kroků.

„Nezáleží na tom, zda řídíte lokální pobočku nadnárodní korporace, začínající start-up, nebo menší firmu založenou na zelených myšlenkách, v každé organizaci je prostor pro využití principů oběhového hospodářství. Konference představila ředitele firem, kteří tyto principy postupně aplikují do každodenních činností a ukazují tak ostatním, že recirkulace materiálů, nižší spotřeba vody, či použití šetrných paliv v logistice, jsou rozumné byznysově i pro životní prostředí,” uzavírá Soňa Jonášová.

Utkání v pražském Opero se zúčastnilo více než 80 ředitelů a vrcholných manažerů společností z řad automotive průmyslu, energetiky, advokacie, odpadového hospodářství, biotechnologií, výrobců potravin, maloobchodu, či strojírenství. Konferenci svolal do pražského Opero Institut cirkulární ekonomiky a společnost CIRA Advisory, kteří několik let v Česku dělají osvětovou činnost v oblasti cirkulární ekonomiky i aktivně pracují se samosprávami, korporacemi a výrobními firmami po celém Česku.