Cirkulární města: nenechme domy prázdné, dejme jim smysl

Podcast Loopa Vojty Kovala

Co byste si přáli k Ježíšku? Pražský inovační institut a Federace reuse center například to, aby ve městech bylo méně nevyužívaných domů. A pokud už nějaké jsou, aby v nich mohla vznikat například právě reuse centra nebo třeba huby pro inovativní startupy – třeba zaměřující se na cirkulární řešení. Zní to možná utopisticky, ale jde to. Pražský inovační institut s Federací reuse center v listopadu uspořádali konferenci Cirkulární města, která se zaměřila právě na to, jak oživovat nevyužité prostory ve městech, byť třeba někdy jen dočasně. Cílem bylo propojit jednotlivé aktéry – zástupce měst, ale i soukromý sektor a samozřejmě ty, kteří můžou v takovém prostoru rozběhnout nějaký udržitelný projekt.

Na YT kanálu Pražského inovačního institut si můžete pustit záznam celé konference, kde zazněly i velmi zajímavé příklady z Nizozemska nebo Norska. Já jsem akci moderoval a pak jsem vyzpovídal Zuzanu Drhovou za Pražský inovační institut a Zuzanu Kuberovou za Federaci reuse center – a to si můžete poslechnout v dnešní LOOPĚ.