Cirkulární newsroom – nejnovější aktuality z cirkulární ekonomiky a jejich dopad na české firmy

Tiskové zprávy

O čem je Cirkulární newsroom?

I když je cirkulární ekonomika relativně mladý pojem, má velký dopad na formování byznysu i ekonomiky jako takové. Cílem tohoto newsroomu od CIRA Advisory s.r.o. je prostřednictvím aktualit, studií a analýz poukázat na důležitost tématu cirkulární ekonomiky a dát jasné důvody PROČ se jí v médiích začít aktivně věnovat.

Aktuality, analýzy a trendy

V EU můžeme každoročně ušetřit ocel, plasty a hliník v hodnotě až 130 miliard EUR (přibližně polovina HDP Česka v roce 2021), budeme-li s nimi zacházet více cirkulárně. Každý rok se totiž ocitnou na konci svého životního cyklu výrobky z ocele, plastů či hliníku (např. materiály z aut, budov, obalů atd.) odpovídající uvedené hodnotě, které mohou být dále recyklované. Pokud bychom tyto materiály opravdu v daném rozsahu začali recyklovat, dokázali bychom díky nim uspokojit až 64 % celkové poptávky v EU po produktech z nich vyráběných. Právě o potenciálu úspor ve firmách díky cirkulárním principům se hovořilo v prvním bloku Cirkulární akademie 2023

Lednové slavnostní zahájení Cirkulární akademie proběhlo dle principů udržitelného eventu. To je cesta, kterou se v pořádání akcí vydává stále více firem. Jak takový udržitelný event vypadá v rozhovoru prozradila expertka na udržitelné eventy, Eva Šálková z CIRA Advisory.

Dle letošního Circularity Gap Report 2023 klesla oběhovost resp. cirkularita světových ekonomik na 7,2 %, což je téměř o 2 % méně oproti prvnímu měření před šesti lety. Zprávy Circularity Gap Reports od organizace Circle Economy patří aktuálně k nejdůležitějším zdrojům dat z oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Pokles je způsoben hlavně masivním růstem spotřeby materiálů v globálním měřítku. Tyto data mimo jiné ukazují, že rychlost zavádění cirkulárních opatření v jednotlivých zemích není dostatečná.   

Německo na lednovém setkání Světového ekonomického fóra v Davosu potvrdilo, že chce nadále pokračovat v naplňování svých závazků o klimatické neutralitě a přechodu na obnovitelné zdroje energie. Válku na Ukrajině nepovažuje za překážku, ale naopak za důvod, proč vyvinout ještě větší úsilí k naplňování těchto závazků. 


Nová a připravovaná legislativa

Evropský parlament navrhuje zákaz vývozu plastového odpadu z EU do třetích zemí. EU vyváží za své hranice odhadem 30 milionů tun odpadu ročně, v posledních letech především do Turecka. Zákazem vývozu odpadu chce EU podpořit cirkulární znovu použití surovin přímo v Evropě a příklon k inovativním způsobům zpracování odpadů.

Evropská komise připravila návrh zákona, který podstatně zpřísňuje podmínky firem pro ekologická tvrzení (tzv. green claims) a označení na svých produktech. “Je to další krok, jak se vypořádat s praktiky greenwashingu a zavádějícími informacemi o produktech a službách, ” komentuje Ivana Hekerle, ředitelka strategické komunikace v CIRA Advisory. Jak správně a legálně komunikovat udržitelnost radí CIRA Advisory v novém článku, který sumarizuje aktuální právní úpravu greenwashingu i rady pro firmy, jak se mu v komunikaci vyhnout.

Do oblasti materiálových toků se bude silně promítat digitalizace. První materiálové pasy výrobků mají v evropském prostoru vstoupit v platnost už začátkem roku 2024 a týkat se budou v první vlně textilního průmyslu, stavebnictví a zpracování průmyslových baterií a baterií pro elektromobily.

Evropská komise v únoru představila myšlenku rozšíření Green dealu s cílem urychlit přechod evropské ekonomiky ke klimatické neutralitě. Součástí strategie Green deal Industrial Plan bude další podpora klimaticky neutrálních technologií včetně snadnějšího získání finanční podpory z veřejných rozpočtů.

V tomto roce se bude agentura EFRAG zabývat standardy nefinančního reportingu (ESG) i pro malé a střední podniky. Jedná se o tzv. standardy o vykazování udržitelnosti (ESG) pro malé a středně velké podniky, které jsou kótované na burze. Těmto firmám chce EFRAG uzpůsobit především rozsah povinností reportingu, a to úměrně dle velikostí těchto podniků.

Systém regulace emisních povolenek by měl koncem roku doplnit tzv. systém CBAM, neboli Carbon Border Adjustment Mechanism. Ten byl koncem loňského roku představen Evropskou komisí a nyní čeká na schválení dalšími orgány EU. Jeho cílem bude zamezit firmám, aby uměle snižovaly své emisní limity, a to dovozem surovin a produktů s vysokou uhlíkovou stopou ze zemí mimo EU, kde jsou emisní regulace méně přísné.


Kontakt pro média:

Milan Suchý, CIRA Advisory s.r.o.

telefon: 702 155 755, e-mail: suchy@ciraa.eu

O CIRAA

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy, je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete na www.ciraa.eu