Cirkulární strategie je pro firmy nástrojem risk managementu, zní z CIRA Advisory u rozšíření metody hodnocení udržitelnosti podniku

Tiskové zprávy

Praha, 2. srpna 2022 – V následujících letech nás v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal) čekají naprosto zásadní změny, pokud máme dosáhnout v Evropské unii uhlíkové neutrality  do roku 2050. Důsledkem je zvyšující se tlak na změnu byznys modelů, podle kterých firmy operují. Nově vznikající firmy, stejně jako ty dlouhodobě zaběhlé, potřebují přenastavit své strategie, produkty, služby a byznys modely, tak aby změny v paradigmatu podnikání ustály a byly připraveny. Poradenská společnost v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti CIRA Advisory, reaguje na tyto změny a svou metodu hodnocení cirkularity a udržitelnosti podniku a rozšířila do více úrovní.  

„Udržitelnost a cirkulární způsob fungování se pro firmy již stává nutností. Na změnu byznys modelů tlačí jak legislativa, tak ceny materiálů, energie a dalších vstupů do výroby. Firmy ale nemusí mít obavy. Cirkulární ekonomika a udržitelnost jako taková přináší nové příležitosti, oslovuje nové zákazníky a otevírá možnosti rozvoje nových služeb.  Aby ale firmy mohly začít pracovat na takzvané udržitelnější transformaci, která jim přinese zmiňované příležitosti, potřebují znát, jak si na tom aktuálně stojí, kde se mohou vyskytnout určitá rizika, a co je čeká s ohledem na legislativu. S tím vším pomáhá náš rychlý sken firmy – Quick Check udržitelnosti,” představuje službu skenu podniku CEO CIRA Advisory, Laura Mitroliosová. 

A právě rychlé a průřezové hodnocení toho, jak si firma aktuálně vede je hlavní výhodou Quick Checku. CIRAA jej nadesignovala tak, aby vyhodnotil stav v oblasti odpadového hospodářství, využití materiálů či energetické účinnosti. Na základě skenu dokážou  experti z CIRAA navrhnout firmě cesty, které jsou jak cirkulární, tak ekonomicky výhodné„Našim klientům na základě Quick Checku navrhujeme kroky, které vedou k finanční úspoře v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, logistiky, lepšího využití materiálů a uzavírání materiálových toků a samozřejmě také ke snížení emisí. Na základě analýzy stavu ve firmě ukážeme také možnosti pro tvorbu zcela nových byznys modelů,“ vysvětluje Laura Mitroliosová, CEO CIRA Advisory základní benefity služby Quick Check.

Službu Quick Checku nabízí CIRA Advisory už od roku 2020 na základě zkušeností, které zakladatelka firmy Laura Mitroliosová získala z praxe ve vedení Institutu Cirkulární Ekonomiky. Od té doby pomáhá CIRAA firmám s formulací strategických dokumentů a podkladů pro řídící orgány firem. „Troufám si říct, že Quick Check v dnešní podobě přesně odpovídá aktuálním potřebám strategického managementu firem v problematice udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Jeho finální podoba je kombinací používaných metodik pro malé a střední podniky a výrobní závody (A Circularity Measurement Toolkit for Manufacturing SMEs) a našeho interního know-how, které vychází z naší konzultační praxe u Českých firem. Ve výsledné zprávě firma dostane shrnutí současného stavu a přehled potenciálních rizik, které budou, z hlediska udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, pro další strategický vývoj zásadní,” dodává Mitroliosová. 

Novou formu Quick Checku nabízí CIRA Advisory ve variantě basic – sken vhodný pro firmy, které teprve s udržitelností začínají, standard – pro firmy, které se chtějí v oblasti udržitelnosti posunout dál, nebo premium sken, pro firmy, které mají odvahu od základu změnit svůj způsob fungování na udržitelnější. Službu CIRAA také přizpůsobuje podnikům na míru.

Více informací o službě najdete na https://www.ciraa.eu/quickcheck/

Kontakt pro média:

Jana Bábiková

babikova@ciraa.eu

+420 774 895 114

O CIRA Advisory

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy, je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete na www.ciraa.eu