Co se dozvíte v prvním bloku kurzu Cirkulární ekonomika v praxi?

Blog

Co se dozvíte v prvním bloku kurzu Cirkulární ekonomika v praxi?

Cirkulární akademie zahájila po slavnostním spuštěním první blok kurzu Cirkulární ekonomika v praxi. Tento první blok se zaměřuje na základní témata cirkulární ekonomiky a primárně na téma cirkularity ve výrobě. Na první webináři se proto hovořilo o ekodesignu, materiálech a odpadovém hospodářství a my Vám přinášíme malou ochutnávku toho, co na webináři zaznělo.

Jak souvisí ekodesign s cirkulární ekonomikou?

Podle Laury Mitroliosové se udržitelné výrobky se stávají novou normou v EU. Požadavky v novém návrhu o ekodesignu půjdou totiž nad rámec energetické účinnosti, jak tomu bylo doposud a hrát prim bude trvanlivost, opravitelnost nebo recyklovatelnost materiálů. Ekodesign je důležitý právě proto, aby vznikaly produkty udržitelné v celém životním cyklu, tedy i na konci jejich používání. Zásadní výzvou je pro ekodesign nedostatek informací a znalostí, nedostatečné technologie či výše počáteční investice. Dnes už je však možné nalézt finanční možnosti, které takové projekty podporují.

Praktický příklad ekodesignu představila Anna Polišenská ze společnosti TON, která je Production director a ESG project manager v ryze české nábytkářské společnosti. Firma TON dává velký důraz na testování kvality, protože odolnost a stabilita jsou základními prvky ekodesignu. Zajímavé je, že forma TON k tomu využívá přísnější americké normy, než vyžaduje samotná EU. V TONu se také zaměřují na nadčasový vzhled a minimalizují vznik odpadu maximálním využitím veškerých dřevěných odřezků pro takové výrobky, jako jsou věšáky nebo kabelky. 

Co čeká odpadové hospodářství v kontextu cirkulární ekonomiky?

Jana Turková, specialistka na odpadové hospodářství, hovořila o tom, že produkce odpadů je jedním z největších problémů současnosti a cirkulární ekonomika je jedním ze způsobů nakládání s odpady s minimalizací negativních dopadů. Dále mluvila o souladu s legislativou, nutnosti spolupráce v rámci firmy a s dodavateli nebo o poptávce na zpracovatele. 

Vojtěch Pilnáček ze společnosti Sibelco představil konkrétní příklady předcházení vzniku odpadu včetně propočítaných úspor, konkrétní příklady recyklace, ale špatných řešení, která byla prezentována jako cirkulární. Z jeho praxe se ukazuje, že je vždy třeba řešit materiálové toky odpadu, tedy kam odpad doopravdy směřuje. 

Jitka Hvězdová ze startupu Plastenco nakonec představila soutěž Reborn Design, do které je možné přihlašovat zajímavé designové produkty a řešení.