Dubnové aktuality z cirkulární ekonomiky

Blog

Dubnové aktuality z cirkulární ekonomiky

Dubnovým tématem byla především nová taxonomie EU, která usnadní investice do udržitelných projektů a ztransparentní komunikaci firem v oblasti udržitelných aktivit. Zvyšující se ceny plastů opět připomněly důležitost navracení materiálů do oběhu a k dispozici je návrh Ministerstva životního prostředí Cirkulární Česko 2040.

Foto: Pexels.com

Pandemie vyhnala ceny plastů vzhůru

Informovaly o tom Hospodářské noviny 15. dubna. Důvodů k zvýšení ceny je hned několik – kvůli pandemii klesla výroba plastů v EU, únorové mrazy zapříčinily výpadek výroby v Texasu a přetrvávající situace s covidem-19 zvyšuje poptávku po plastech pro zdravotnické potřeby (testy, roušky, vakcíny). Důsledky vyšší tržní ceny plastů mohou mít v příštích měsících dopad i na cirkulární ekonomiku.

„O plastech se často mluví v souvislosti s odpadem nebo znečištěním přírody. Teď ale vidíme, že plast nejsou pouze brčka a jednorázové obaly. Jde o materiál, bez kterého se neobejde naše infrastruktura, stavebnictví ani zdravotnictví. Potřebujeme se proto na každý plastový výrobek dívat jako na potenciální zdroj a nacházet cesty, jak jej vracet zpět do oběhu. Mnohé firmy už tento princip cirkulární ekonomiky pochopily a věřím, že po  podobných výkyvech na trhu se cirkulární ekonomikou začnou do hloubky zabývat i další podniky,” komentuje situaci kolem ceny plastů Laura Mitroliosová, ředitelka poradenské společnosti CIRA Advisory.

Foto: Unsplash.com

Taxonomie a udržitelné investice:

Evropská komise navrhla směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, zahájí jednání s Evropským parlamentem a Radou

Evropská unie chce být do roku 2050 klimaticky neutrální. Jedním z akčních kroků, jak cíle dosáhnout, jsou takzvané „udržitelné” investice. Investoři ale potřebují jasné nástroje, aby se v aktivitách soukromých firem v oblasti udržitelnosti dokázali orientovat a uměli tak posoudit jejich skutečné dopady. Evropská komise proto teď navrhuje směrnici, která sjednotí kritéria jednotlivých reportů o udržitelnosti firem. Cílem je, aby společnosti „podávaly zprávy o udržitelnosti jednotněji, a finanční podniky, investoři a širší veřejnost tak mohli využívat srovnatelné a spolehlivé informace o udržitelnosti”. Směrnice patří do širšího balíku aktivit EU pro udržitelné investice, takzvanou taxonomii. EU věří, že její taxonomie a hodnocení udržitelnosti se stane vzorem i pro další státy.

„Aktivity EU v oblasti taxonomie vnímám velmi pozitivně i z pohledu českých firem. Nefinanční reportingy jsou totiž u investorů i zákazníků čím dál více populární. Zvenčí je ale opravdu těžké umět aktivity firem posoudit, zejména když každá firma ve svém reportingu uvádí jiná kritéria. Věřím, že podobná směrnice vstoupí v platnost co nejdřívě. Pomůže vnést transparentnost do aktivit směrem k udržitelnosti i v cirkulární ekonomice,” míní Laura Mitroliosová z CIRA Advisory.

MŽP předkládá veřejnosti návrh Cirkulárního Česka 2040

Ministerstvo životního prostředí reflektuje celoevropskou strategii přechodu na cirkulární ekonomiku a vytváří vlastní strategii pro Cirkulární Česko 2040. K návrhu se až do 7. května mohou vyjádřit odborníci i širší veřejnost přímo na webu Ministerstva životního prostředí. „Pokud budeme k cirkulární ekonomice přistupovat chytře, můžeme v Evropě snížit naše emise CO2 až o 38 %, zvýšit konkurenceschopnost a vytvořit další miliony pracovních míst. Abychom toho ale dosáhli, potřebujeme konkrétní a závazné krátkodobé i dlouhodobé cíle a akční kroky. Cirkulární ekonomika je velice expertní obor, takže jakákolliv strategie potřebuje zapojení mnoha odborníků a expertních organizací. Aktuální strategii od Ministerstva životního prostředí vnímám jako odrazový můstek. Vážím si, že MŽP chce i skrze výzvu otevřít širší debatu Cirkulárním Česku 2040. Vypovídající budou ale až přijaté kroky a závazky,” říká Laura Mitroliosová z CIRA Advisory.