EU představila plán pro oběhové hospodářství

Blog

EU představila plán pro oběhové hospodářství

Evropská komise představila nový plán pro oběhové hospodářství, který je jednou ze základních součástí European Green Deal. Ten zavádí legislativní opatření, která mají vést ke klimaticky neutrální a konkurenceschopné ekonomice, která bude zároveň efektivně nakládat se zdroji. Hlavní cíle akčního plánu se týkají klíčových produktů jako je elektronika, textil, plasty či potraviny, prevenci odpadu, druhotným materiálům a přeměně na cirkulární systém jako takový.

Foto: Pixabay.com

Nový akční plán Evropské unie chce přesvědčit členské státy, že cirkulární ekonomika je nejen nutností, ale že se nevylučuje ani s ekonomickým růstem. Podle plánu mohou opatření do roku 2030 zvýšit HDP EU o 0,5 % vytvořením 700 tisíc pracovních míst a zajistit větší nezávislost – nejen na ostatních zemích při produkci výrobků a vyvážení odpadu, ale především na primárních materiálech.

Nahrazení jednorázové kultury

Koloběh jednorázových produktů a výrobků, které nevydrží déle než pár cyklů použití, nemotivují zákazníky k jejich cirkulárnímu využití. Elektronika, oblečení i obaly jsou v současné době designované jako rychlé spotřební zboží a jejich oprava nebo upcyklování je téměř nemožné. To se snaží nový plán změnit pomocí „zákonu o opravitelnosti“, který má zajistit delší životnost výrobků, jejich snadnou opravitelnost, znovupoužití či upcyklaci. Zákazníka chce lépe chránit proti greenwashingu a předčasnému zestárnutí zakoupených věcí, zejména elektronických zařízení, ale i módy nebo nábytku.

Nové produkty by měly obsahovat co nejvíce recyklátu a neměly by se spoléhat pouze na primární materiály. Jednorázové obaly, včetně bioplastů, a klamání zákazníka pomocí zavádějících informací o možnosti kompostování produktů budou zakázané již od příštího roku.

Veškeré procesy spojené s produkcí, od získávání materiálů přes výrobní proces až po tok odpadů a materiálů, mají být lépe sledované, a to za pomoci digitálních technologií, které stále nejsou pro tyto účely zejména v České republice dostatečně využívané. V důsledku toho poté chybí věrohodná data. Plán počítá také se zákazem likvidování neprodaného zboží.

Už nějakou dobu se také mluví o společném nabíjecím kabelu. V současné době je ke každému novému produktu přikládán vždy kabel nový. Nyní by měla být digitální zařízení dodávána bez něj, u toho univerzálního by mělo dojít ke zlepšení jeho kvality tak, aby vydržel co nejdéle. Cílem je redukování zbytečného elektroodpadu.

Boj proti mikroplastům

Souběžně se zákazem jednorázových obalů chce Evropská unie redukovat množství obalového materiálu a regulovat „overpackaging“. Design obalů by měl brát primárně v potaz znovupoužitelnost a zaměřit se na výrobu obalů z co nejméně druhů materiálu, díky čemuž se zvýší možnosti jeho recyklace.

Plán obsahuje speciální část věnovanou pouze plastům, které v odpadových tocích představují velký problém. Věnuje se zejména mikroplastům: zakazuje úmyslně přidávané mikroplasty a posiluje systém zachytávání těch, které se uvolňují z produktů jako vedlejší důsledek jejich používání.

Zásadní změnu je potřeba vnést do oblasti využití textilu, kde je podle plánu znovu využito pouhé jedno procento veškeré produkce. Komise chce motivovat výrobce k ekodesignu a znovuvyužití textilního materiálu a konzumenty k udržitelné volbě – nákupu šetrněji produkovaného oblečení a jeho opravování či upcyklování. Členské státy chce podpořit ve vyšší míře recyklace, které by měly dosáhnout v roce 2025.

Krize stavebních materiálů

Revizí prochází také zacházení se stavebními a konstrukčními materiály. Díky náhradě primárních zdrojů ve stavebnictví můžeme významně pomoci k naplňování klimatických závazků, a navíc je řešení v souladu s krizí zdrojů, na které se musíme v České republice připravit již do pěti let, kdy začnou docházet základní stavební materiály a dřevo. Členské státy mají bez jasného vedení tendence hledat cesty jen v oblasti energetiky, která je však jen jednou z podstatných částí celé mozaiky.

Nový akční plán v českém znění

Harmonogram činností akčního plánu

Zdroj: Zajimej.se