Načítám Akce

« Všechny Akce

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRAXI 2024 – BLOK III.

4 října - 22 listopadu

9900,-

Celoroční kurz Cirkulární ekonomika v praxi je rozdělen do tří bloků pro různé cílové skupiny tak, aby kurz poskytl firmám a dalším institucím možnost proškolit ty své zaměstnance z klíčových oddělení. Blok III. má název „CO PŘINÁŠÍ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA VE SLUŽBÁCH“.

Během bloku III. proběhnou 3 webináře (online forma, k dispozici bude záznam), 1 interaktivní workshop (prezenční forma) a exkurze do zajímavé cirkulární firmy. Aktivity kurzu budou probíhat vždy v pátek dopoledne (9h-11:30), exkurze dle možností navštěvovaných firem.

Blok III se zaměří na firmy podnikající primárně v terciárním průmyslu. Jednotlivé aktivity se zaměří na témata cirkulárních nákupů, dodavatelsko-odběratelských řetězců, komunit, a zaměstnanců. Zabývat se budeme interní komunikací, ESG a souvisejícími business modely firem.

 

Cena kurzu:

Cena jednoho bloku je 9900 Kč (+ DPH). Cena za dva bloky je 14900 Kč (+ DPH) a cena za celoroční kurz/všechny tři bloky je 19500 Kč (+ DPH). Firmy si mohou zaplatit kurz celý a na jednotlivé části vyslat své zástupce z jednotlivých oddělení.

 

Program: 

1) webinář na téma: Udržitelnost v dodavatelsko-odběratelském řetězci (4. 10.) 

  • Kritéria udržitelnosti – Jak provádět hodnocení udržitelnosti v dodavatelském řetězci, včetně sběru a analýzy dat o dodavatelích. Jak na cirkulární zadávání ve službách.
  • Příklad fungování sociálních podniků jako klíčového tématu sociálního pilíře ESG.

2) webinář na téma: Budování firemní kultury, komunity a udržitelného brandu a Interní komunikace udržitelnosti zaměstnancům (18. 10.) 

  • Jak vytvářet a podporovat udržitelné komunity mezi zaměstnanci a kolegy. Jak vytvořit prostředí, které podporuje zaměstnance. Role komunikace při budování udržitelné kultury. Udržitelnost a konkurenceschopnost.
  • Význam a výhody interní komunikace udržitelnosti ve firmě. Role interní komunikace v budování udržitelné firemní kultury a kultury zodpovědnosti. Firemní stakeholder dialogy.

3) webinář na téma: Jak efektivně komunikovat cirkulární a udržitelné aktivity navenek? (8. 11.)

  • Jak efektivně komunikovat iniciativy a výsledky z oblasti udržitelnosti do vnějšího světa, včetně zákazníků a veřejnosti.
  • Co je greenwashing, jak se mu vyhnout v externí komunikaci. Jaká je aktuální legislativa týkající se greenwashingu.

4) Workshop + exkurze: vliv ESG na byznysové modely firem (22. 11.)

  • Tento workshop bude realizován společně s exkurzí a účastníci se během tohoto setkání zaměří na otázky: Jak zahrnout environmentální, sociální a správní faktory (ESG) do business modelu firmy? Jakou konkurenční výhodu mohou podniku tyto aspekty přinést?

Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

 

Co absolvent získá:

Účastníci kurzu se do hloubky seznámí s fungováním cirkulární ekonomiky na teoretické i praktické úrovni. Budou mít možnost nejen diskutovat s předními experty ve svém oboru, ale mohou se zúčastnit networkingových akcí, kde poznají podobně smýšlející osoby. Díky tomu budou moci navázat zajímavé spolupráce a vstoupí do prostředí cirkulární praxe.

Účastníci kurzu získají certifikát o absolvování kurzu na základě práce s doporučenou literaturou a následným zpracováním eseje, úvahy nebo prezentace.

Podrobnosti

Zahájení:
4 října
Ukončení:
22 listopadu
Cena:
9900,-
Webová stránka:
https://www.cirkularniakademie.cz/kurz/kurz-iii-cirkularni-ekonomika-v-praxi/

Pořadatel

CIRAA
Telefon
732667356
Email
praskova@ciraa.eu
View Pořadatel Website