Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Konference Cirkulární ekonomika v praxi od MPO

Multifunkční aula Gong, Ostrava

1. den První konferenční den se budeme věnovat symbióze energií a zdrojů, spojování sektorů a resortů se zohledněním technických, sociálních a právních aspektů, dalšímu rozvoji procesů, „cirkulárnímu“ propojení vědy s ekonomikou a formování společenských změn a podpoře cirkulární ekonomiky z Evropských strukturálních fondů a národních zdrojů. 2. den Ve druhém dni se konference zaměří na […]

Zdarma