Facilitovali jsme porotcování Cen SDGs!

Blog

Facilitovali jsme porotcování Cen SDGs!

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN a v České republice je organizuje již od roku 2017 Asociace společenské odpovědnosti. Díky našemu partnerství s A-CSR jsme měli tu možnost letošní ročník porotcování Cen SDGs facilitovat. Společně s porotci jednotlivých kategorií jsme se sešli ve dnech 6. – 8. 9. v pražském Impact Hub a vybírali ty nejlepší z nejlepších celkově. A kdo Ceny SDGs 2022 tedy vyhrál?

CO JSOU TO VLASTNĚ CENY SDGS?

Zkratka SDGs znamená Sustainable Development Goals, česky Cíle udržitelného rozvoje. Konkrétně je těchto cílů 17 a představují program pomocí kterého se má do roku 2030 vyřešit sociální, environmentální a ekonomické problémy naší planety. Vyhlašuje je OSN a v roce 2015 je přijaly všechny její členské státy.

Ceny SDGs jsou potom světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN. Soutěž je skvělou příležitostí nejen pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu, neziskové organizace a školy či města, aby ukázali, jakým způsobem svou činností pomáhají naplňovat principy udržitelného rozvoje.

JAKÉ JSOU KATEGORIE TÉTO SOUTĚŽE?

Soutěž disponuje osmi kategoriemi, možnost zapojit se tak mělo opravdu široké spektrum organizací. Jedná se o následující kategorie:

  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Vzdělání, zdraví a kvalitní život
  • Inovace, technologie a energie
  • Cirkulární ekonomika
  • Rozvojová spolupráce, mír a partnerství
  • Mladý lídr
  • Změna klimatu
  • Ocenění Evropské komise

Všechny kategorie facilitovala naše CEO Laura Mitroliosová a ředitelka komunikačního oddělení Ivana Hekerle. Laura byla navíc i součástí poroty ve dvou kategoriích, a to Cirkulární ekonomika a Změna klimatu.

Pokud vás k jednotlivým kategoriím zajímá více informací, tak mrkněte na samotné stránky Cen SDGs tady:

CHCI O KATEGORIÍCH CEN SDGS VĚDĚT VÍCE

„Do letošních Cen SDGs se přihlásilo opravdu spoustu nadějných projektů a při diskuzích u porotců často docházelo k zajímavým a podnětným diskuzím. Je radost sledovat, že se v Česku vyskytuje tolik lidí, kteří mají ambice myslet na planetu a její budoucnost a jsem moc ráda, že jsem toho mohla být součástí.”

Ivana Hekerle, Ředitelka oddělení komunikace CIRA Advisory

SOUČÁSTÍ CEN SDGS JE I NÁŠ PODCAST LOOPA VOJTY KOVALA

Udržitelnou cestu prostřednictvím podcastu jsme zahájili již v roce 2021, tento rok jsme ovšem na vznik jednotlivých dílů spojili se samotnou Asociací společenské odpovědnosti a postupně na svět přivádíme 17 dílů podcastu. Jednotlivé díly přinášejí rozhovory s lídry velkých nadnárodních firem i zástupci start-upů, kteří v Cenách SDGs uspěli v letech předešlých nebo teprve uspějí v těch letošních, nebo i se samotnými partnery Cen SDGs.

JDU SI POSLECHNOUT PODCAST LOOPA VOJTY KOVALA

A VÝHERCI CEN SDGS 2022?

Ty vám prozradit nemůžeme! Ale všichni se je dozvíme již 13. října. S vítězi následně přineseme i rozhovory v našem podcastu LOOPA.