I rozvojová nebo humanitární pomoc musí být udržitelná - Karolina Emanuelová (ADRA)

Podcast Loopa Vojty Kovala

V dnešní LOOPě se podrobněji budeme věnovat osmému cíli udržitelného rozvoje OSN – tím je důstojná práce a ekonomický růst. Ten samozřejmě musí být udržitelný – a to i v rozvojových regionech. Jinými slovy bychom se měli snažit vytvářet příležitosti k získání bezpečné, tvůrčí a motivující práce, respektovat a chránit přírodní…

Více