Jak lépe nakládat s vodou? Vylepšete ve firmě vodní hospodářství

Blog

Jak lépe nakládat s vodou? Vylepšete ve firmě vodní hospodářství

Pokud přemýšlíte o svém podnikání udržitelně, voda je jednou ze stěžejních surovin, o kterou byste se měli zajímat. Její rozložení na planetě je nerovnoměrné a je zatížena různými druhy znečištění, se kterým se musíme naučit adekvátně pracovat. Cílem každého podniku by proto mělo být optimalizovat nakládání s vodou, předejít zbytečným ztrátám a vyhnout se tak suchu. Nevíte, jak si v tomto ohledu vedete a co by bylo možné zlepšit? Pomoci vám může takzvaný vodní audit, na který lze nyní získat dotaci až 50 % v rámci Výzvy II Poradenské služby pro MSP. 

Foto: Unsplash.com

Vody není neomezeně

V minulosti se s vodou pracovalo jako s levnou surovinou a téměř neomezeným zdrojem. To už bohužel dnes neplatí. Možnost jejího využití bude v budoucnosti stále více omezená, i proto by mělo být cílem dnešního plánování snížit spotřebu vody nejen v domácnostech, ale zejména ve výrobních a zpracovatelských podnicích v rámci jejich vodního hospodářství. Tyto tendence zohledňuje také Evropská unie, která plánuje navýšit množství recyklované vody do roku 2025 z dnešních 1,1 miliard kubických metrů ročně na šestinásobek.

Jak s vodou lépe pracovat

Voda se běžně využívá jak v administrativních prostorách firem, tak při technologických procesech ve výrobě. V obou případech pak dochází buď ke snížení její kvality (jakosti), nebo k její přímé spotřebě. I proto je nutné se na tyto oblasti zaměřit a hledat řešení, jak v tomto ohledu s vodou jako surovinou pracovat lépe. Možnosti se nabízejí se dvě:

 •   Při snížení kvality vody ji recyklovat podle druhu znečištění, tedy dezinfekcí, fyzikálně-chemicky nebo biologicky. Od míry znečištění se pak odvíjí náročnost recyklace a její cena.
 •   Pokud při technologickém procesu dochází ke spotřebě vody, snažit se její spotřebu snížit. Nahradit ji například bezvodnou alternativou, řešení se odvíjí od konkrétní technologie.

Jak si vedete u vás ve firmě?

Možná si teď říkáte, jak tedy zlepšit nakládání s vodou ve vašem podniku a jak si ve skutečnosti v tomto ohledu stojíte. Prvním krokem může být cirkulární vodohospodářský sken, kdy dojde k rychlé odborné analýze současného stavu vaší firmy. 

V rámci cirkulárního vodohospodářského skenu je, co se týče vody, možné analyzovat:

 •   Spotřebu pitné vody v kancelářských a nevýrobních prostorách. Z toho vychází kalkulace zavedení moderních a úsporných prvků vodovodních instalací.
 •   Hospodaření s dešťovou vodou a doporučení konkrétních možností jejího využití nebo zasakování.
 •   Hospodaření s vodou ve výrobním procesu z hlediska množství a označení konkrétních klíčových míst.
 •   Hospodaření s vodou ve výrobním procesu z hlediska kvality na vstupu a výstupu, možnosti její recyklace a regenerace – označení klíčových míst.

Dalším navazujícím logickým krokem je vodní audit, který je komplexní analýzou vodního hospodářství, a je zpracováván na základě Metodiky hodnocení využívání vody MPO. Pokud se řadíte mezi malé a střední podniky mimo území Prahy, můžete nyní v rámci vodního auditu získat až 50 % z dotační výzvy. Žádosti se podávají od 1. 3. 2021 a je na ně alokováno 130 milionů korun.

Co díky vodnímu auditu získáte?

Prostřednictvím vodního auditu můžeme najít cesty, jak ve vašem provozu opravdu účinně optimalizovat nakládání s vodou. Vy díky tomu zefektivníte provoz, snížíte náklady a získáte platný certifikát Odpovědného hospodaření s vodou.

Možné výstupy vodního auditu:

 • optimalizace spotřeby vody v rámci výrobního procesu – snížení či eliminace spotřeby vody, 
 • přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody,
 • opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody,
 • optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků,
 • snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody,
 • využívání potenciálu odpadní páry, 
 • optimalizace technologie chlazení,
 • jímání, akumulace a využívání dešťové vody, 
 • zlepšení infrastruktury, monitorování a odstraňování netěsností rozvodů vody,
 • zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji, 
 • instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků, 
 • nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve výrobních odvětvích, 
 • získáním vodního bude zvýhodněno při žádosti v rámci OP TAK.

Pomůžeme vám

Pokud byste rádi zhodnotili nakládání s vodou u vás ve firmě, rádi vám s tím v rámci našich poradenských služeb pomůžeme. Naši odborníci na vodní hospodářství s vámi vše krok po kroku proberou a doporučí konkrétní opatření. Výrobní obory se samozřejmě mezi sebou, co se týče náročnosti spotřeby vody, liší. Energetika, potravinářství či papírenství patří k těm odvětvím, která vodu ke svým procesům nezbytně potřebují. Audit je ale vhodný i pro podniky, jejichž nároky na množství vody jsou nižší, ale leží v oblastech více postižených nedostatkem vody a v minulých letech už byly nuceny omezit provoz z důvodu jejího nedostatku. Více informací o dotační výzvě najdete na webu Agentury pro podnikání a inovace.

Máte zájem o konzultaci? Poradíme vám a zajistíme vodohospodářský audit.

Kontaktovat